Araştırma Uzmanı

HAYATA DESTEK DERNEĞİ istanbul
Araştırma Uzmanı
Sözleşmeli 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir. Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

 

 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

 

 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

 

 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

Hayata Destek Derneği, Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı söylem ile mücadele alanında çalışmak üzere İstanbul Merkez Ofisi'nde çalışacak bir Araştırma Uzmanı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Araştırma koordinatörüyle birlikte literatür taraması yapmak, araştırma metodolojisini belirlemek,
 • Araştırma koordinatörüyle birlikte ayrımcılık ve Türkiye’de mültecilere yönelik ayrımcı söylem alanlarında veri ve bilgi toplamak,
 • Ayrımcı söylem ile mücadele alanında yenilikçi yaklaşımlara dair araştırma yapmak,
 • Paydaş/aktör araştırması yapmak, alanında uzman kişi ve kurumlar ile veri toplama amaçlı görüşmeler yapmak – fırsat ve engel algılarını tespit etmek,
 • Araştırma bulguları doğrultusunda proje ekibinin doğru stratejileri tespit etmesine ve uygulamasına destek olmak,
 • Proje ekibi tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin hazırlanışı öncesinde, esnasında ve revizyonunda elde edilecek toplantı çıktılarını arşivlemek,
 • Araştırma koordinatörü ile birlikte çalışarak Türkiye’den ve Avrupa’dan ayrımcılık karşıtı eğitimlere dair modüllerin ve araçların toplanmasını sağlamak 

 

Beklenen Tecrübe ve Kişisel Özellikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi, Medya ve İletişim Çalışmaları, vb.),
 • Sivil toplum alanında en az 3 yıl deneyimli,
 • Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve İngilizceyi aktif kullanabilen,
 • Zorunlu yer değiştirme, göç, sosyal uyum, ayrımcılık kavramlarına dair akademik bilgi sahibi, tercihen bu alanlarda akademik çalışma yürütmüş,
 • Türkiye’de medya sektörü hakkında bilgi sahibi,
 • Masa başı araştırma ve literatür taramada tecrübe sahibi,
 • Yerel kültüre duyarlı biçimlerde çalışma konusunda becerili,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Ekip çalışmasına yatkın

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

***Yalnızca olumlu değerlendirilen adaylarla iletişim kurulabilecektir.

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel
kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;
Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarar görebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
Çocuk Koruma Programı:  Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal
ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.
 
ENGLISH:
Support to Life (STL) is an independent humanitarian agency working in the field of disaster risk reduction, disaster preparedness, and emergency response in Turkey and the surrounding region.  With an emphasis on community participation, STL works at a grassroots level to build local capacity, mitigate the risks and impact of disasters, and support those in need in meeting their basic needs and rights.
In line with its mandate STL currently has the following main activities:
Refugee Support Program: in response to the increasing number of refugees in Turkey, STL is supporting refugees living outside camps through a cash based intervention and psychosocial services in Community Centres;
Child Protection Program: STL has been providing protection services and psychosocial care for children affected by seasonal agricultural migration. Targeting both at-risk and working children among the refugees as well as the host community, STL has been supporting children’s education through life skills activities, awareness raising sessions and workshops.
Civil Society Disaster Platform: In collaboration with partners, STL leads a platform that brings together civil society actors in sharing information and coordinating actions related to disaster management and humanitarian aid in Turkey.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar