Bütçe Ve Raporlama Koordinatörü

YUVA Derneği istanbul
Bütçe Raporlama Uzmanı
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Başvur

Paylaş

İlan Detayları

Tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşam…

Yuva Derneği, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kuruldu.

YUVA olarak yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

İş Tanımı

-  Genel giderler ve Merkez ofis personelinin yıllık bütçesinin oluşturulması ve proje bütçelerine dağılımının yapılması

-     Proje bütçe teklifi hazırlanması aşamasında hibe yönetimiyle koordineli olarak genel giderler ve merkez  personel giderleri bütçe kalemlerinin oluşturulması ve bütçe analizinin yapılması.

-     Proje ve bütçe kodlarının proje özelinde güncellenmesi

-     Genel giderler, merkez personel gerçekleşen bütçe raporunun aylık olarak hazırlanması ve bütçe açığının raporlanması

 -    Genel giderlerle ilgili haftalık ödeme talimatlarının hazırlanması ve ödemenin takibi

 -    Tüm genel gider ve personel ücret maliyetlerinin projelere göre masraf dağılımının yapılması 

 -    Genel giderler, merkez personel giderleri ile ilgili muhasebe mutabakatlarının yapılması


Aranan Nitelikler


-  Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

-  Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen

-  MS Oficce programlarını iyi seviyede, özellikle MS Excel i çok iyi seviyede kullanabilen

-  4 -7 yıl arasında tecrübe  

-  Analitik Düşünme, Sayısal Tahmin, Maliyet Yönetimi , Veri Analizi yetkinlikleri iyi seviyede gelişmiş

- Takım çalışması ve işbirliğine yatkın, sorumluluk sahibi, etkili iletişim kurabilen

YUVA Derneği

Tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşam...
Hikayemiz
Yuva Derneği, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kuruldu.
YUVA olarak yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
Sustainable living for all living things...
Our Story
YUVA was founded in 2010 to provide holistic and sustainable solutions to the environmental problems and social issues such as poverty and education in Turkey as well as in the world.
We work to support the out-ofschool education and development of adults and young people through lifelong learning, to raise their awareness about the environment and to contribute to the elimination of poverty.
 
NE YAPIYORUZ?
?Genç ve Yetişkin Öğrenmesi
Hedef kitlemiz gençler ve yetişkinler. Çünkü yepyeni bir dünya kurma görevini sadece çocukların üzerine yüklemek büyük haksızlık. Üstelik dünyanın mevcut sorunlarını düşününce, harekete geçmek için 20 yıl daha bekleme lüksümüz kalmadı. Eğitimlerimiz katılımcı odaklı ve gönüllülüğe dayalı olup ders veya seminerlerden farklı olarak, öğrenmeye hevesli olanlar için bir öğrenme ortamı yaratmak üzerine kurulu.
What do we do?
Young and Adult Learning
Our target population is young people and adults because it is unfair to place the burden of creating a completely new world only on children. Moreover, considering the current problems of the world, we cannot afford to wait 20 more years to act. Our trainings are participant-oriented, volunteer-based and unlike ordinary courses or seminars. They focus on creating a learning environment for those who are eager to learn.
?Sürdürülebilir Yaşam
Doğayla uyum içinde bir yaşam tarzını yaygınlaştırırken bir yandan doğayı koruyabilmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda kendi ekolojik ayak izimizi en aza indirerek örnek teşkil etmeye çalışıyoruz.
Sustainable Living
We are carrying out trainings and awareness projects in order to spread a lifestyle that is in harmony with nature while also protecting the nature. At the same time, we are trying to become a model community by minimizing our own ecological footprint.
?Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması
Yoksulluğun altında yatan nedenleri ortadan kaldırmak için topluluklara pratik beceriler kazandırıyor ve eğitimler veriyoruz. Toplulukların kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak için çabalıyor ve bunun için onları uzun vadede destekliyoruz. Bireylerle birlikte, yaşamlarını yeniden kurmaları, bir geçim kaynağına sahip olmaları ve aileleriyle daha iyi bir gelecek inşa edebilmeleri için çalışıyoruz.
Elimination of Poverty
We teach communities practical skills and train them in order to remove the underlying causes of poverty. We strive to ensure that communities become self-sufficient, and we support them in the long run. We work with people to restore their lives, to let them have a source of livelihood, and to build a better future for their families.
?İnsan Hakları ve Barış
Yoksulluğun ancak ayrımcılığın önüne geçildiğinde ve insanlar temel haklarını talep etme gücüne sahip olduğunda ortadan kalkabileceğini ve insanların ancak o zaman hem kendi aralarında hem de doğayla barış içinde var olabileceğini düşünüyoruz. Bu görüş, bizim insan hakları, barış, arabuluculuk, kültürlerarası öğrenme, toplumsal cinsiyet ve aktif yurttaşlık gibi eğitimlerimizin de ortak amacını oluşturuyor.
Human Rights and Peace
We believe that only after discrimination is eliminated and people have the power to claim their basic rights, poverty can be eradicated and peace can be built among people and between people and nature. This is also the common idea behind our trainings which focus on human rights, peace, mediation, intercultural learning, gender and active citizenship.
 
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar