Acil Tıp Teknisyeni

MSYD-ASRA Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1246

Paylaş

İlan Detayları

1.    MSYD Hakkında

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler,çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşu olarak 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

 

MSYD uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık,tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal alanda sürdürmektedir. MSYD ulusal düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

 

MSYD düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını yerel otoriteler ile birlikte koordine ederek ihtiyaçları karşılamaya yönelmektedir.

 

MSYD krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

2.    İşin Özeti

Ruh sağlığı ve psikososyal destek entegre hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerin yürütmesine yardımcı olacaktır

3.    Görev ve Sorumluluklar

 

Bir üst amirinin sorumluluğu altında, Acil Tıbbi Tekniker  aşağıdaki görev ve sorumluluklardan yükümlü olacaktır;

 

•      İntravenözve intraossöz girişim yapar.

•      Temel hava yolu uygulamaları , endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

•      Uygun taşıma tekniklerini uygular.

•      Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik vetam otomatik eksternal de fibrilatörleri kullanır.

•      Travmastabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

•      Hastanın  nakle hazır hale gelmesini sağlar.

•      Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

•      Monitörizasyonve defibrilasyona yardımcı olur.

•      Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

•      Destek sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olması için yararlanıcıları diğer servis sağlayıcılara yönlendirmek.

•      Toplum Merkezi / Ofiste grup ve/ya bireysel danışma ve eğitim etkinlikleri ve eğitimleri vermek,gerekli durumlarda  toplum merkezi/ofis dışında sunumlar gerçekleştirmek.

•      Faaliyetler ve katılımcıların nitel ve nicel durumları hakkında haftalık rapor hazırlamak.

•      Bilgi ve destek sunmak.

•      Eğitim, gözetim ve takım toplantılarına katılmak.

•      Bilgi ve destek sağlamak.

•      Destek bekleyen aile veya birey için en iyi sonucu verecek öneriyi yapmak veya karar almayı sağlamak.

•      Hizmetlere ulaşabilmek için yararlanıcılara hizmet sağlayıcılar ulaşmak için refakat etmek

•      MSYD – ASRA dahilindeki programlar ve uygulamaları geliştirmek için yetkili tarafından belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirmek.

•      Faydalanıcıların  kişi/aile/hanenin kayıtlı bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak, ihtiyaçları karşılayan mevcut kaynak durumlarında ihtiyaçlarını gidermek üzere bilgi,tecrübe ve yiyecek dışı temel ihtiyaç malzemeleri sunmak.

•      Takımları, meslektaşları,üyeleri ve dış ortakları ve destekçileri ile etkili ilişkiler kurmak ve sürdürmek.

•      Araştırma ve dokümantasyon etkinliklerine katkıda bulunmak.

•      Belirlenen zaman aralıklarında haftalık ve/veya aylık raporlamaları yazmak, sorumlu kişilere ulaştırmak

4.    Gerekli Nitelikler

 

•      Acil tıp teknikeri  ön lisans mezunu olmak,

•       İletişim yeteneği yüksek, branşı ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip eden,

•      Profesyonel yardım ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi,

•      Farklı nüfus ve gruplarla ilişki kurma ve iletişim kurma becerisi,

•      Esneklik ve durumları değerlendirme kabiliyeti,

•      Bir ekip yapısı içinde veya yalıtılmış olarak çalışabilme, esnek olma ve stresli iş yükü ile başa çıkma ve sınırlı kaynaklarla çalışma becerisi,

•      Güçlü iletişim becerileri,

•      Güçlü problem çözme ve örgütsel beceriler,

•      Esnek ve duyarlı,

•      Akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü Arapça dil bilgisi (opsiyonel);İngilizce iletişim kurma ve yazma becerisi.

5.    Eksorumluluklar:

 

Kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, pozisyon sahibine, zaman zaman yukarıda belirtilmeyen görev veya sorumluluklar da verilebilir.

 

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

Benzer İlanlar