Arapça Tercüman (İstanbul) (Ref: AT-2022-06-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2372

Paylaş

İlan Detayları

Pozisyon Duyurusu:  Arapça Tercüman (Tam Zamanlı; Istanbul)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 13.06.2022 / AT-2022-06-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: Istanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun göçmen ve sığınmacılara yönelik yürüttüğü kapsamlı ücretsiz hukuki destek faaliyetleri kapsamında, Suriye, Irak ve başka menşe ülkelerden gelen ve Arapça konuşan müvekkil ve danışanlarla gerek yüz yüze gerekse telefonla yaptıkları görüşmeler ile Arapça ve Türkçe dilleri arasında çeşitli yazılı tercüme işlerinde görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuksal Destek Departmanı içinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Kurumda görevli avukat ve danışmanların Arapça konuşan göçmen ve sığınmacı danışan ve müvekkillerle yüz yüze veya telefonla gerçekleştireceği görüşmelerde ardıl sözlü tercüme;

·       Kurumda görevli avukatların, yabancıların idari gözetim altında tutuldukları Geri Gönderme Merkezleri’ne yaptıkları danışan ve müvekkil ziyaretlerine tercüman olarak eşlik etmek;

·       Göçmen ve sığınmacı danışan ve müvekkillere ait Arapça dilinde çeşitli kişisel belgelerin yazılı tercümesi;

·       Kuruma email veya diğer iletişim kanallarıyla ulaşan Arapça dilinde mektup ve belgelerin sözlü veya yazılı tercümesi;

·       Kurumda görevli avukat ve danışmanların Istanbul’da ve başka illerde Arapça konuşan göçmen ve sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği toplu bilgilendirme toplantılarında ardıl sözlü tercüme;

·       İlgili üst sorumlunun talimatları dahilinde, belirli gün ve saatlerde, Arapça konuşan danışan ve müvekkillerden kurumun Hukuki Destek Hattı’na gelen telefonlara yanıt vermek;

·       Arapça tercüme konularında, ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Türkçe ve Arapça dillerinde ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Kurumsal iş bölümü, iş akışları ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde hukuki destek ziyaretleri amacıyla kurum avukatlarınca Edirne ve diğer illere yapılacak seyahatlere eşlik için engeli bulunmamak;

·       Sığınmacı danışan ve müvekkillerin hukuki destek süreçleri kapsamında kuruma sunduğu her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belgenin gizliliği konusunda hem kurum-içi kurallara hem de yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Yazılı ve sözlü tercüme alanında çalışma deneyimi;

·       Hassas durumda bireylerle çalışma deneyimi;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Başvuru dosyalarının Arapça Tercüman – AT-2022-06-IST” başlığıyla ve belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir. 

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde bir adayın kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle yalnızca görüşme aşamasına davet edilen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir. Pozisyon için öngörülen işe alım ya da işe alımların tamamlanması durumunda ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar