Araştırma ve Raporlama Görevlisi (Ref: Araştırma/Raporlama– AR-2024)

Mültecilerle Dayanışma Derneği İzmir
Araştırma Raportörü
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2617

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ARAŞTIRMA ve RAPORLAMA GÖREVLİSİ İŞ İLANI

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,

Zorunlu göçe maruz kalarak ülkesin terk eden kişilerin ve göçmenlerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma danışmanlığı verir.

Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göç mağduru kişilerin ve göçmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür.

Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişiminin, mülteci ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya ve çeşitli meslek grupları gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

Araştırma ve Raporlama Görevlisi İş Tanımı

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak Mülteci-Der’in mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik mevzuat ve uygulamaların ve hak ve hizmetlere erişimin gelişmesine yönelik bireysel hukuk ve koruma danışmanlığı, savunuculuk, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sunacaktır. Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisinde çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olabilir.

Araştırma ve Raporlama Görevlisinin aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir:

• Geri gönderme yasağı (non-refoulement) veya sığınma prosedürü kapsamında öncelikle adli yardımdan atanmış avukatların idare ve yargı sürecinde kullanımı için, kişinin menşe ülkesinde veya geri gönderileceği ülkede karşılaşabileceği zulme ilişkin uluslararası ve ilgili ülkenin mevzuatının taraması; uygulamalar, olası riskler, benzer durumda olan kişilere ne olduğu gibi konularla ilgili resmi ve bağımsız/gayriresmi kaynakların, uluslararası kuruluşların, medya kuruluşlarının, akademisyen veya araştırmacıların vd açık kaynakların yayınladığı rapor, haber, bilimsel çalışma, belge, sunum gibi yayınların taranması, incelenmesi; gerektiğinde sözlü kaynaklara başvurulması yoluyla, bireysel zulüm riskini analiz etmeye yardımcı olacak menşe ülke bilgisini araştırmak, toparlamak, derlemek, menşe ülke bilgi raporunu hazırlamak, Türkçeye çevirmek ve yayına hazır hale getirmek;

• Ulusal ve uluslararası iltica ve göç mevzuatı, uygulamalar, değişimler, Türkiye’deki mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişiminde karşılaşılan fırsatlar ve sıkıntılar, olumlu örnekler, düzensiz göç gibi iltica-göç alanına ilişkin konularda, Mülteci-Der çalışmalarına destek olacak izleme ve yayınlanabilecek nitelikte araştırma ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek;

• Yüz yüze veya online yapılacak saha çalışmalarının planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında verilen görevleri yerine getirmek; • Mülteci-Der’in bireysel danışmanlık, kapasite geliştirme, izleme ve savunuculuk amaç ve hedefleri kapsamında yapılacak araştırma, izleme ve raporlama faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve faaliyetin zamanında, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak;

• İzleme, araştırma, raporlama faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalara dair kurum-içi raporların zamanında hazırlanmak ve üst sorumluya sunmak;

• Araştırma-raporlama faaliyeti ile bağlı diğer faaliyetler için yapılan tüm idari, teknik planlama, takibini sağlama, değerlendirme süreçlerine ve kurum yönetimine ve donör kuruluşlara sunulacak düzenli raporların hazırlanmasına katlı sunmak;

• Gerektiğinde idari ve yargısal başvuru dilekçelerine destek amacıyla gerekli bilgi notlarını hazırlamak;

• Mülteci-Der’in yürüttüğü çalışmaların amaç ve hedefleri doğrultusunda çeşitli savunuculuk yöntemlerinin oluşturulması, kullanılmasına katkıda bulunmak, bu çerçevedeki görevleri yerine getirmek;

• Toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlerin düzenlenmesine katkıda bulunmak, görevlendirme olduğu takdirde sunum yapmak;

• Görevlendirme halinde, yerel, ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak, ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak;

• Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek;

• İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve prosedürlere uygun davranmak, bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;

• Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarına katkı sunmak ve yeni proje tasarımlarına destek vermek;

• Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

• Sosyal Bilimler alanında en az lisans derecesine sahip olmak (yüksek lisans veya doktora derecesi tercih nedeni olacaktır);

• Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri ve veri analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak;

• İltica-göç alanında izleme, araştırma ve raporlama konusunda en az iki yıl deneyim sahibi olmak;

• Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;

• İleri derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak;

• MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;

• İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak;

• Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilmek,

• Ekip çalışmasına uygun olmak;

• Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilmek;

• Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek;

• Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak;

• Tercihen Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinden birinde okuma, yazma bilgisine sahip olmak.

Ek Bilgi

Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Mayıs 2024 içerisinde göreve başlaması beklenecektir. Çalışma dönemi Mart 2025 sonuna kadardır; sürenin sonra uzatılması ihtimali mevcuttur.

Görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte gerektiğinde diğer şehirlere seyahat ve konaklama olabilir.

Başvuru Yöntemi

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin, “Araştırma/Raporlama– AR-2024” başlığıyla Özgeçmiş ve İngilizce Niyet Mektubunu bilgi@multeci.org.tr adresine 03.05.2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar e-mail yoluyla ulaştırması gerekmektedir.

Özgeçmişin, adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; bildiği yabancı dil(ler) ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

İngilizce niyet mektubunun, adayın pozisyon için neden uygun olduğu, beklentileri, kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısı ve neden Mülteci-Der’de çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.

Başvurular, ulaşma sırasına göre, bekletilmeden değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylara karar bildirilecek ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

Önemli Not: 07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin işlenmesi ve depolanmasını kabul etmiş sayılacaksınız.

Mültecilerle Dayanışma Derneği

Mültecilerle Dayanışma Derneği, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan, ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunları hakkında çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulan Mülteci-Der, hizmetlerine İzmir’de bulunan ofisinden tüm Türkiye’ye yönelik olarak vermektedir.

Benzer İlanlar