Avukat (İstanbul) (Ref: A-2022-06-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1353

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Avukat (Tam Zamanlı; İstanbul)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 20.06.2022 / A-2022-06-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini, halihazırda İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir ve Edirne’de bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel çalışan ekibi eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, esas ve ağırlıklı olarak, kurumun gerek Suriyeli gerekse diğer menşe ülkelerden sığınmacılar ile idari gözetim ve sınırdışı süreçlerine tabi hassas durumda yabancılara yönelik yürüttüğü kapsamlı hukuki destek faaliyetleri kapsamında vaka düzeyinde hukuki destek süreçleriyle ilgili olarak görevler üstlenecek; yanısıra, kurumun sığınma hukuku ve mevzuatı alanında devam eden kapasite geliştirme ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere katkılar verecektir. Bu pozisyon, kurumun İstanbul Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda görev yapacak ekip üyesi, kurumun İstanbul, İzmir ve Edirne ofislerine bağlı olarak çalışan avukat pozisyonlarından oluşan Avukat Birimi içinde, kurumun hizmet politikası, Etik ve Profesyonellik İlkeleri ve iş süreçleri çerçevesinde, aşağıda sıralanan konularla ilgili görevler üstlenecektir :

·       İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri ve diğer idari gözetim yerlerinden kuruma ulaşıp hukuki destek talebinde bulunan hassas durumda yabancıların, yerinde ziyaret, danışmanlık, dosya incelemesi ve ilgili idari birimlerle danışmalar yoluyla, haklara ve temel güvencelere erişimini sağlamaya yönelik destek faaliyetleri;

·       Gerektiğinde, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen sınırdışı ve idari gözetim işlemleriyle ilgili yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       Sığınmacı müvekkil ve danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedürlerinde karşılaştıkları olumsuz usul ve statü kararlarıyla ilgili itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak, gerektiğinde ilgili idari ve yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       Gerektiğinde, yararlanıcılara sığınma ve sınırdışı prosedürleri haricindeki haklara ve hizmetlere erişim konularıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Gerektiğinde, yararlanıcıların Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Gerektiğinde başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık ve hukuki müdahaleler gerçekleştirmek;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul veya başka illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı ve göçmen topluluklarına yönelik düzenlenen toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul veya başka illerde avukatlar ve sivil toplum örgütü çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim ve çalıştay tipi toplantılarda sunumlar yapmak;

·       Müvekkil ve danışanların hukuki destek dosyalarının kurum içi usuller ve protokoller çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak;

·       Avukat Birimi dahilinde yürütülen hukuki destek faaliyetlerinin kurum içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;

·      Avukat Birimi faaliyet alanı içinde, ilgili üst sorumluların belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Hukuk fakültesi mezunu olmak, ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak;

·       Avukat olarak (ruhsattan sonra) en az 2 yıl çalışma tecrübesi;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·      İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·      Avukat olarak (ruhsattan sonra) 2 yılı aşan çalışma tecrübesi;

·      Avukat olarak 6458 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen işlemlerle ilgili çalışma tecrübesi;

·      Sivil toplum örgütlerinde gönüllü ya da profesyonel olarak çalışma tecrübesi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

4- Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş;  -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim, kurum ve iletişim bilgilerini

içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;

o   pozisyonun görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;

o   adayın kurumumuzda ve özel olarak başvurduğu pozisyonda çalışmayı niçin istediği, çalışma hayatına dair amaçları doğrultusunda kendi beklentileri;

o   pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının, belirtilen Mülteci Hakları Merkezi / İnsan Kaynakları email adresine, “Avukat (İstanbul) – A-2022-06-IST” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Görüşme gerçekleştirilen tüm adaylara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır. Maaş ve diğer çalışma koşullarına dair hususlar iş teklif aşamasında paylaşılmaktadır. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle, yalnızca görüşmeye davet edilmesi uygun görülen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Öngörülen işe alımların tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar