Avukat (İstanbul) (Ref: A-2024-04-İST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1345

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu: Avukat (Tam Zamanlı; İstanbul)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 8.4.2024 / A-2024-04-İST

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ hakkında: 

 Mülteci Hakları Merkezi,

 • Savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;
 • Sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;
 • Sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;
 • Kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini halihazırda İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir, Van ve Edirne’de bulunan temsilciliklerde uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.mhd.org.tr

Pozisyona Dair Bilgiler:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, esas ve ağırlıklı olarak, kurumun Suriyeli ve diğer uyruklardan sığınmacılara yönelik yürüttüğü hukuki destek faaliyetleri kapsamında vaka düzeyinde hukuki destek süreçleriyle ilgili olarak görevler üstlenecektir. Bu pozisyon, kurumun İstanbul Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda görev yapacak ekip üyesi, kurumun hizmet politikası, Etik ve Profesyonellik İlkeleri ve iş süreçleri çerçevesinde, aşağıda sıralanan konularla ilgili görevler üstlenecektir:

 • İstanbul ve diğer illerden kuruma ulaşıp hukuki destek talebinde bulunan yabancıların danışmanlık, dosya incelemesi ve ilgili idari birimlerle danışmalar yoluyla, haklara ve temel güvencelere erişimini sağlamaya yönelik destek faaliyetleri yürütmek;
 • Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancıların hakları ve itiraz yolları ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla idari gözetim altında tutuldukları geri gönderme merkezlerine, karakol ve havalimanı transit bölgelere ziyarette bulunmak, faydalanıcıları yüz yüze bilgilendirmek, dosya incelemesi yapmak;
 • Sığınmacı müvekkil ve danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedüründe karşılaştıkları olumsuz usul ve statü kararlarıyla ilgili itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak, gerektiğinde ilgili idari ve yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;
 • Gerektiğinde, yararlanıcılara haklara ve hizmetlere erişim konularıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;
 • Gerektiğinde, yararlanıcıların Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;
 • Gerektiğinde başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık ve hukuki müdahaleler gerçekleştirmek;
 • Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul veya başka illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı ve göçmen topluluklarına yönelik düzenlenen toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;
 • Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul veya başka illerde avukatlar ve sivil toplum örgütü çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim ve çalıştay tipi toplantılarda sunumlar yapmak;
 • Müvekkil ve danışanların hukuki destek dosyalarının kurum içi usuller ve protokoller çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, ilgili veri girişi ve raporlamaları eksiksiz bir şekilde ve zamanında yerine getirmek;
 • Kurumun doğrudan hukuki destek faaliyet alanı içinde, ilgili üst sorumluların belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki nitelik, tecrübe ve yetkinlikleri taşıması zorunludur:

 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak;
 • Avukat olarak (ruhsattan sonra) en az 2 yıl çalışma tecrübesi;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;
 • Seyahat engeli bulunmamak;
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave nitelik, tecrübe ve yetkinlikleri taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Avukat olarak (ruhsattan sonra) 2 yılı aşan çalışma tecrübesi;
 • Avukat olarak 6458 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen işlemlerle ilgili çalışma tecrübesi;
 •  Sivil toplum örgütlerinde gönüllü ya da profesyonel olarak çalışma tecrübesi;
 • Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
 • Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;
 • Sürücü ehliyeti bulunmak ve aktif sürücü olmak

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için yapılacak başvuruda adayların 1) özgeçmiş ve 2) ön yazı iletmeleri beklemektedir.

Bu pozisyon için başvuruların, ik@mhd.org.tr e-posta adresine “Avukat (İstanbul) –  A-2024-04-İST” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Özgeçmişte aşağıdaki unsurların olması beklenmektedir:

 • Özgeçmişin Türkçe olarak hazırlanması
 • Adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri
 • Mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri
 • Varsa ilgili konularda katıldığı ek uzmanlık ve sertifika programlarına dair bilgiler
 • Varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi
 • Geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim, kurum ve iletişim bilgileri

Ön yazıda aşağıdaki unsurların olması beklenmektedir:

 • Ön yazının Türkçe olarak hazırlanması
 • Adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi değerlendirmeleri
 • Adayın pozisyon için belirtilen görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmesi
 • Adayın özel olarak kurumumuzda ve bu pozisyonda çalışma ihtimaliyle ilgili olarak, çalışma hayatına dair amaçları doğrultusunda kendi beklentileri

Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usule uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir.

Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılabilmektedir.

Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir.

Öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen ve eksiksiz iletilmiş bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme: Mülteci Hakları Merkezi, işe alım ve seçim sürecinde tüm iş adaylarının veri gizliliğini sağlar ve verilerinizin korunması kapsamında gerekli önlemleri alır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerinizin işlenmesinden doğan haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye  https://www.mhd.org.tr/tr/kvk  adresindeki Aydınlatma Metnimizin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Etik Değerlere Dair Bilgilendirme: Mülteci Hakları Merkezi, çeşitliliğe değer verir ve kapsayıcı, ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlar. Dernek olarak fırsat eşitliği prensibi çerçevesinde işe alım süreçlerimizi yürütüyor ve tüm süreçlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın kurumun davranış kuralları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi politikası dahil tüm politika belgelerine uymalarını ve etik ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde işlerini yürütmelerini talep ediyoruz. Kurumumuz politika belgelerine ilişkin detaylı bilgilendirmeye https://www.mhd.org.tr/tr/hakkimizda/politika-belgeleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Benzer İlanlar