Avukat (İstanbul) (Ref: A-2020-08-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 873

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Avukat (Tam Zamanlı; Istanbul)

Duyuru Tarihi ve Referansı: 06.08.2020 / A-2020-08-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: Istanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun gerek Suriyeli gerekse diğer menşe ülkelerden sığınmacılar ile idari gözetim ve sınırdışı süreçlerine tabi hassas durumda yabancılara yönelik yürüttüğü kapsamlı hukuki destek faaliyetleri kapsamında avukat müdahalesi gerektiren iş ve süreçlerin yanında, kurumun sığınma hukuku ve mevzuatı alanında devam eden kapasite geliştirme ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuksal Koruma Departmanı’na bağlı Avukat Birimi içinde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Sığınmacı danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedürlerinde karşılaştıkları olumsuz usul ve statü kararlarıyla ilgili itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak, gerektiğinde ilgili idari ve yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       İstanbul ve başka illerdeki geri gönderme merkezleri ve diğer idari gözetim yerlerinden kuruma ulaşıp hukuki destek talebinde bulunan hassas durumda yabancıların, yerinde ziyaret, danışmanlık, dosya incelemesi ve ilgili idari birimlerle danışmalar yoluyla, haklara ve temel güvencelere erişimini sağlamaya yönelik destek faaliyetleri;

·       Gerektiğinde, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen sınırdışı ve idari gözetim işlemleriyle ilgili yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       Gerektiğinde, yararlanıcılara sığınma ve sınırdışı prosedürleri haricindeki haklara ve hizmetlere erişim konularıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Gerektiğinde, yararlanıcıların Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık ve hukuki müdahaleler;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul ve başka illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı topluluklarına yönelik düzenlenen toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul ve başka illerde avukatlar ve sivil toplum örgütü çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim ve çalıştay tipi toplantılarda sunumlar yapmak;

·       Danışanların hukuki destek dosyalarının kurum-içi usuller ve politikalar çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak;

·       Avukat Birimi tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum-içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;

·       İlgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Hukuk fakültesi mezunu olmak, ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Kurumsal hiyerarşi, hizmet politikası, protokoller, ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       En az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “Avukat (İstanbul) – A-2020-08-IST” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde aday veya adayların kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir.

“A-2020-07-IST” Referansıyla Çıkan İlan İçin Başvuru Göndermiş Olan Adaylar:

Daha önce aynı pozisyonda işe alımlar için 01.07.2020 tarihinde “A-2020-07-IST” referansıyla yayımlanan ilanımıza istinaden başvuru göndermiş olan değerli adayların bu yeni ilana istinaden yeniden başvuru göndermelerine gerek yoktur. “A-2020-07-IST” referanslı ilan için gelen başvuruların inceleme, görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar