Avukat (İzmir) (Ref: A-2021-12-IZM)

Mülteci Hakları Merkezi İzmir
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1248

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Avukat (Tam Zamanlı; Izmir)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 30.12.2021 / A-2021-12-IZM

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini, İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir ve Edirne’de bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel çalışan ekibi eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İzmir

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyonda işe alınacak ekip üyesi, kurumun gerek Suriyeli gerekse diğer menşe ülkelerden sığınmacılar ile idari gözetim ve sınırdışı süreçlerine tabi hassas durumda yabancılara yönelik yürüttüğü kapsamlı hukuki destek faaliyetleri kapsamında avukat müdahalesi gerektiren iş ve süreçlerin yanısıra, kurumun sığınma hukuku ve mevzuatı alanında devam eden kapasite geliştirme ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere görev alacaktırBu pozisyon, kurumun İzmir Saha Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda işe alınacak ekip üyesi, kurumun İstanbul, İzmir ve Edirne ofislerine bağlı olarak çalışan avukat pozisyonlarından oluşan Avukat Birimi içinde, Dava Yöneticisi’ne bağlı olarak, ve İzmir Ofis Yöneticisi’nin üst sorumluluğu altında, kurumun hizmet politikası, Etik ve Profesyonellik İlkeleri ve iş süreçleri çerçevesinde, aşağıda sıralanan konularla ilgili görevler üstlenecektir :

·       İzmir ve çevre illerdeki geri gönderme merkezleri ve diğer idari gözetim yerlerinden kuruma ulaşıp hukuki destek talebinde bulunan hassas durumda yabancıların, yerinde ziyaret, danışmanlık, dosya incelemesi ve ilgili idari birimlerle danışmalar yoluyla, haklara ve temel güvencelere erişimini sağlamaya yönelik destek faaliyetleri;

·       Gerektiğinde, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen sınırdışı ve idari gözetim işlemleriyle ilgili yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       Sığınmacı müvekkil ve danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedürlerinde karşılaştıkları olumsuz usul ve statü kararlarıyla ilgili itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak, gerektiğinde ilgili idari ve yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek;

·       Gerektiğinde, yararlanıcılara sığınma ve sınırdışı prosedürleri haricindeki haklara ve hizmetlere erişim konularıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Gerektiğinde, yararlanıcıların Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak;

·       Başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık ve hukuki müdahaleler;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İzmir ve çevre illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı topluluklarına yönelik düzenlenen toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İzmir ve çeşitli illerde avukatlar ve sivil toplum örgütü çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim ve çalıştay tipi toplantılarda sunumlar yapmak;

·       Müvekkil ve danışanların hukuki destek dosyalarının kurum içi usuller ve protokoller çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak;

·       Saha Ofisi tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;

·       Dava Yöneticisi ve İzmir Program Yöneticisi’nin belirleyeceği diğer ilgili işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Hukuk fakültesi mezunu olmak, ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·      Avukat olarak (ruhsattan sonra) en az 2 yıl çalışma tecrübesi;

·      Avukat olarak 6458 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen işlemlerle ilgili çalışma tecrübesi;

·      Sivil toplum örgütlerinde gönüllü ya da profesyonel olarak çalışma tecrübesi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

4- Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için Türkçe olarak sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerini

içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;

o   pozisyonun görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;

o   adayın kurumumuzda ve özel olarak başvurduğu pozisyonda çalışma ihtimaline dair kendi beklentileri;

o   pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının, belirtilen Mülteci Hakları Merkezi / İnsan Kaynakları email adresine, “Avukat (İzmir) – A-2021-12-IZM” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri gönüş yapılabilmektedir. Daha önce benzer iş tanımı ile ilana çıkmış olan pozisyon için başvuru göndermiş olan değer adaylar bu yeni ilana istinaden yeniden başvurabilir. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımların tamamlanmasına kadar devam edecektir. Pozisyon için öngörülen işe alımların tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar