Avukat x2

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Kilis
Avukat
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3156

Paylaş

İlan Detayları

Görev Yeri: Kilis, Türkiye

Görev tanımı: Avukat

Proje adı: Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurucuları, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi

Görev süresi: 3 ay (görev süresi uzatılabilir)

Başvuruların 26 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye alınan adaylar ile iletişime geçilecektir.

1. Arka Plan

Hâlihazırda ülkemizde, 3.5 milyonu aşkın Suriye’den gelen geçici koruma altındaki kişi ve 350.000’i aşkın farklı ülkelerden gelen uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibi kişi hayatını idame ettirmektedir. Kendilerine tanınan farklı hukuki statülerle Türkiye’de uluslararası koruma arayan yüksek sayıdaki söz konusu grup, gündelik hayatta farklı hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kişiler geri gönderme gibi kişinin yaşam hakkını doğrudan etkileyebilecek nitelikte kararlardan; boşanma, aile içi şiddet, iş kazaları vb. hukuki uyuşmazlıklara taraf olabilmektedir. Çoğu maddi imkânsızlık içerisindeki bu kişilerin, adalete erişimlerinde destek almaları önem teşkil etmektedir.

“Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurucuları, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında 3 temel bileşende faaliyetler sürdürülecek olup, II. bileşen altında:

“Türkiye Barolar Birliği, Kilis Barosu ve UNHCR’in işbirliğinde Kilis ilinde bir model hukuk kliniği kurularak sistemdeki açığın kapatılması için ilk adım atılacaktır. Kurulacak hukuk kliniği ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin mesleki etik denetimi altında gerçekleştirilecek doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanacaktır. Kurulacak klinik vasıtasıyla farkındalık arttırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri ve meslek içi ve staj eğitimi faaliyetleri de gerçekleştirilebilecektir.

Bu faaliyet sonunda Kilis Barosu ilinde hedef kitlenin adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki temsile erişmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.” belirtilmektedir.

2. Amaç

Bu pozisyonun amacı; proje sonuçlarına ulaşılabilmesi adına, Kilis Hukuk Kliniğinde uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimlerini sağlamaktır.

3. Avukatın Sorumlulukları

Avukat aşağıda sıralanan işlerden sorumlu olacaktır:

 Proje faaliyetlerine ilişkin bilgi toplamak, kaydetmek, saklamak ve sorumlu avukata düzenli raporlama yapmak

 • Kliniğin kuruluş aşamasında proje ekibine destek olmak
 • Hukuki yönlendirme hizmetlerini yürütmek ve devamındaki sürecin takibini yapmak
 • Klinik aracılığıyla yapılacak hukuki yardım, farkındalık arttırma ve savunuculuk faaliyetleri için gerekli materyallerin hazırlanmasına destek olmak
 • Projenin uygulanmasına ilişkin TBB ve UNHCR ile iletişim ve işbirliği içinde olmak
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

 

4. Görev Süresi

Proje 2016 yılından itibaren birer yıllık uygulama anlaşmaları imzalanarak sürdürülmektedir. Görev süresi 3 aydır, Ekim 2021’de işe başlanacağı öngörülmektedir.

5. Kurumsal Çerçeve

Avukatların fiziksel çalışma alanı, Proje kapsamında kurulmuş olan Kilis Hukuk Kliniği olacaktır. Avukatlar, sorumlu avukat ve TBB’ye rapor verecek ve diğer klinik ve proje personeli ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacaktır. Göreve alınacak kişi TBB ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayacak olup, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi bünyesinde görev alacaktır.

6. Aranan Nitelikler

 • Mülteci hukuku alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu kanıtlamak
 • Mülteci hukuku alanında eğitim almış olmak

 

Notlar:

 • Stajlar iş deneyimi sayılmamaktadır.  
 • Zorunlu askerlik hizmeti iş deneyimi sayılmamaktadır.
 • Lisans eğitimi öncesinde edinilmiş deneyimler iş deneyimi sayılmamaktadır.

 

7. Başvuruya Ek Olarak Sunulması Gereken Belgeler 

 • İlgili pozisyon için neden uygun olunduğunu açıklayan bir sayfalık niyet mektubu.
 • İlgili iş deneyimleri ve en az 2 referans içeren özgeçmiş. 

 

8. Değerlendirme

İş tanımında yer alan asgari gereklilikleri karşılayan adaylar kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir. Bu görev tanımı kapsamında 2 avukat görevlendirilecektir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.
Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Benzer İlanlar