Avukat (Yarı ya da Tam Zamanlı) (Ref: AKDEM1906)

Save the Children istanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1066

Paylaş

İlan Detayları

POZİSYONUN AMACI:

Save the Children ve Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen projede yer alacak avukat arıyor. Proje aktiviteleri, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilmekte ve Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülmektedir. Proje çocuk koruma, psikososyal destek, koruma, sosyal uyum ve toplum temelli müdahaleler odaklıdır. Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde sözleşmeli (tam ya da yarı zamanlı) çalışacak avukat, AKDEM’e ulaşıp hukuki danışma destek talebinde bulunan hassas durumdaki uluslararası ve ya geçici koruma kapsamında değerlendirilebilecek yabancılara, AKDEM çatısı altında ve tercüme desteği sağlayacak AKDEM Koruma Sorumlularının eşliğinde haklara ve temel güvencelere erişimlerini sağlamaya yönelik sözlü ve yazılı danışmanlık ve de gerekli görüldüğü durumlarda idari mercilere eşlik gibi destekler verecektir.

***Bu pozisyon Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde çalışacak ve kontratanacaktır.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ:

Seviye 3 – Pozisyon sorumlulukları ülke ofisinde çalıştıkları için ve ya ülke programlarının ziyaret tettikleri için veya inceleme değerlendirme sürecini uyguluyor olduğu için çocuklar ve / veya gençlerle ya sık sık (örneğin haftada bir kez veya daha fazla) veya yoğun şekilde (örneğin, bir ay içinde dört gün veya daha fazla) iletişim içermektedir.

POZİSYONUN KAPSAMI:

Raporlama: Çocuk Koruma Proje Koordinatörü

ANA SORUMLULUKLAR:

1) Türkiye’deki Mülteci Hukuku ile ilgili yasal ve idari düzenlemelerdeki gelişmeleri takip etmek

 • Güncel gelişmeleri düzenli olarak proje ekibi ile yazılı olarak paylaşmak
 • Yasal ve idari gelişmleri takip edebilmek için çeşitli paydaşlarla ortaklaşa çalışmak ve iyi ilişkiler yürütmek (örneğin Barolar, İl Göç İdareleri, diğer sivil toplum kuruluşları avukatları vb.)
 • Gerektiğinde yasal ve idari düzenlemelerle ilgili bilgilendirme materyal içeriği geliştirmek ve proje kapsamında verilen danışmanlık desteğinin takibi için gerekli araçları hazırlamak
 • Danışanların yasal hakları hakkında bilinçlendirmek için Proje Koruma Sorumlularının danışmanlık verme kapasitelerini geliştirmek
 •  
 • 2)İlgili AKDEM Koruma Sorumluları ile koordineli olarak belirli vakalara yasal danışmanlık sağlamak ve vakaların takibini gerçekleştirmek
 • AKDEM’e ulaşıp hukuki destek talebinde bulunan hassas durumdaki uluslararası ve ya geçici koruma kapsamında değerlendirilebilecek yabancılara, yerinde ziyaret, danışmanlık, dosya incelemesi ve ilgili idari birimlerle danışmalar yoluyla, haklara ve temel güvencelere erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık faaliyetleri yürütmek 
 • Hukuki destek talebinde bulunan ve AKDEM Koruma Sorumluları tarafından yönlendirilen yabancılara gerekli görüldüğü takdirde idari mercilerde eşlik etmek, bu doğrutuda ilişkili idari mercilerle iyi ilişkiler yürütmek
 • Proje kapsamında nitelikli hukuki danışmanlığa gerek duyulmayan vakalarda, vakanın takibini bırakmadan, AKDEM Koruma Sorumlularının izleyebileceği danışmanlık yöntemlerini ve planın sunmak
 • Düzenli görüşmeler yoluyla danışanların ihtiyaçlarını anlamak ve sık iletişimde bulunmak da dahil olmak üzere danışanlarla ile iyi ilişkiler kurmak.
 • İligili Koruma Sorumluları ile koordineli olarak vakalarla ilgili güncellenmiş raporları sunmak ve takiplerini yapmak
 • Gerektiğinde, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen sınırdışı ve idari gözetim işlemleriyle ilgili yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek
 • Danışanlara geçici koruma ve uluslararası koruma prosedürlerinde karşılaştıkları olumsuz usul ve statü kararlarıyla ilgili itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak, gerektiğinde ilgili idari ve yargısal itiraz dilekçeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek
 • 3)Save the Children ve AKDEM politikaları ile uyumlu kaliteli faaliyet yürütmek
 • Kültürel duyarlılığa sahip olmak, ev sahibi topluluğun ve mültecilerinin onuruna her zaman  saygı göstermek
 • Save The Children ve AKDEM’in Çocukların Güvenliği, davranış kuralları, Hile, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Taciz ile Mücadele, Sömürü ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele politikaları, sağlık ve güvenlik, eşit fırsatlar ve diğer ilgili politika ve prosedürlere uymak 
 • Toplumla olumlu ilişkiler kurmak ve çocuk koruma alanında anahtar mesajlarını geliştirmek ve ortaklaşa çözümler geliştirmek
 • Projenin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesine aktif olarak katkıda bulunulmak 
 • Danışmanlık yapılan vakaların SCI ve AKDEM’in öngördüğü şekilde belgelendirildiğinden, vaka kayıtlarının gizliliği konusunda gerek SCI ve AKDEM iç politikalarının gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere uyulduğundan emin olmak
 • Vaka belgelerinin ve raporlarının güncel tutulması ve veritabanına girilmesini sağlamak
 • Standart faaliyet prosedürleri ve belgeleri ile ilgili gerekli iyileştirilmesinin sağlanması için geri bildirimde bulunmak

TECRÜBE VE BECERİLER

 • Hukuk fakültesi mezunu olmak, ve Türkiye’de geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak
 • Tercihen Sivil toplum kuruluşlarında profesyonel deneyim sahibi olmak
 • Temel bilgisayar becerilerine sahip olmak
 • Tercihen ileri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri
 • T.C. Vatandaşı olmak

Ek iş sorumlulukları

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar ayrıntılı değildir ve rol sahibinin beceri ve tecrübe seviyelerinin makul olup olmadığına bağlı olarak ilave görevleri yerine getirmesi gerekebilir.

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar