Barınma Koruma Asistanı (Ref: REF004)

MSYD-ASRA Hatay,Şanlıurfa
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2954

Paylaş

İlan Detayları

 

Barınma Koruma Asistanı

 

Doğrudan Süpervizörü:

Proje Sorumlusu ve Barınma Koşullarının İyileştirilmesi Program Sorumlusu

Görev Bölgesi:

Şanlıurfa 

Hatay 

 

Görev Süresi: 11 ay

 

 

 1. MSYD Hakkında

 

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), doğal afetler ve insan kaynaklı çatışmalardan olumsuz etkilenen kişi ve toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 2015 yılında İstanbul'da müstakil bir sivil toplum ve insanî yardım kuruluşu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

 

Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen mülteciler ve ilgili kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme” vizyonuna sahiptir. MSYD, etkilenen nüfusla birlikte, alanda dayanışma kavramının önemini kabul eder, korur, geliştirir ve temsil eder, ve etkilenen nüfus gruplarıyla dayanışma kavramının tüm çağrışımları arasında örülen her türlü pratiğin özgün değerini her zaman yansıtmaya kararlıdır. MSYD ayrıca, belirli pozisyonlarda bulunan kız çocukları, kadınları ve engellileri dışlamaya yönelik yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut ve muhtemel eğilimleri yakinen takip etmektedir. Bu nüfus gruplarının karşılanmamış ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde önleyici, duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yöntemlere stratejik önem atfetmektedir.

Derneğimiz, kurumsal yapısını mültecilerin ve ilgili kişilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte donatma, hizmet ettiğimiz grupların ihtiyaçlarının belirlenmesindeki tüm aşamalarda pro-aktif rol oynama, entegre ve bileşik proje yaklaşımları geliştirme ve insnaî yardım projeleri uygulama, hizmet ettiğimiz toplumlardan gelen geri dönütleri değerlendirme ve kurumsal işleyiş ve hizmet sunma tarzında önemli bir içtepi olarak işlevselleştirme misyonuna sahiptir. İşbu çerçevede, ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında MSYD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır.

MSYD, kurumsal bünyesindeki teknik uzmanlığını ve insanî yardım alanındaki önemli birikimini proje uygulamalarının her katmanına yansıtmaya önem gösterir. MSYD, bir ilke ve değer olarak, farklı toplumsal gruplar (kız çocukları, kadın, gençler, yetişkinler, engelli kişiler vb.) için kalıcı çözümler üretir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, potansiyel ve alternatif hizmet yaklaşımlarını geliştirmek için stratejik planlarını ve programa özel faaliyetlerini belirler.

* MSYD olarak, bu alanda nitelikli kadın adayların başvurularını desteklemekteyiz.

 1. Görev Özeti

 

Hane ziyaretleri düzenleyerek, faydalanıcıların barınma ihtiyaçlarını yerinde tespit çalışması yürütmek, bu ihtiyaçlar dâhilinde komite toplantılarında sunum yapmak ve gerekli birim ve/veya kişilerle bağlantı kurarak barınma ihtiyaçların kısmen veya tümüyle karşılanmasına yönelik saha çalışmaları yürütmek ana görevidir.

 • İşin Kapsamı ve Temel İş Görevleri

Barınma Koruma Asistanı, kendisine devredilen yetki ve sorumluluk dahilinde, aşağıda detayları verilmiş görevlerden sorumlu olacaktır:

 

 • Barınma ve yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını belirmek ,
 • Barınma ve yerleşim birimleri ile ilgili eğitim oryantasyon ve ihtiyaçların karşılanması için ekip içerisinde teknik eğitimler vermek,
 • Bilgilendirici ve yönlendirici (IEC) materyallerinin hazırlanmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmak,
 • Dağıtım onayını almak ve dağıtımı gerçekleştirmek.
 • Vaka dosyalarını, Birim Sorumlusu ile birlikte doldurmak, tutmak, dosyalamak ve güvenli şekilde muhafaza etmek,
 • Derneğimizin yüksek hizmet kalitesi yaklaşımına uygun olarak yürütülen faaliyetlerin belirli prosedürlere uygun nitelikte düzenlenmesini sağlamak,
 • Yardım esnası ve sonrası çalışmalarda Derneğimizdeki diğer birimler ile eşgüdüm içerisinde çalışmak,
 • Haftalık ve aylık gelişim raporlarının hazırlanması ve Birim Sorumlusuna raporlanmasını zamanında yapmak,
 • Proje çerçevesinde programın yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili MSYD tarafından verilecek tüm ilgili süreçlerin yönetilmesi.

İş İlişkileri

 • Program faaliyetlerinin ve hedeflerinin belirlenen standartlarda uygulanması, operasyonel ihtiyaçlar veya kısıtların tespit edilmesi, programsal başarıların kayıt altına alınması için MSYD Genel Müdürü ve Programlar Sorumlusu ile sık ve proaktif iletişim geliştirmek,

Emniyet ve Güvenlik

 • Emniyet ve güvenlik konusunda her zaman iyi uygulamalara örnek olmak, hareket kısıtlamaları ile ilgili tüm MSYD iç güvenlik politikalarına uymak, herhangi bir yurt içi seyahate başlamadan önce gerekli izinleri almak ve kişisel güvenlik için belirlenmiş en iyi uygulamaları takip etmek;
 • Güvenlik protokollerinin ve politikalarının tüm ast personel tarafından uygulanmasını ve uyumluluğunu sağlamak, program uygulama aşamasında yaşanan güvenlik olaylarını belgelemek ve MSYD Üst Yönetim Birimi ile paylaşmak.

Gerekli Nitelikler/Becerikler:

 • Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Uluslararası İlişkiler veya diğer ilgili alanlarından mezun olmak,
 • En az 2 yıl insani alan koruma sektöründe bir organizasyonda profesyonel deneyim sahibi olmak,
 • Akıcı Arapça dil yeteneğine sahip, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin ileri seviyede olması ve Türkçe dil yeteneğinin olması artıdır,
 • Vaka yönetimi deneyimi ve prensiplerine hâkim olması tercih sebebidir,
 • Türkiye ve bölgedeki insani ve sivil toplum konularına yatkın olmak,
 • Ekip çalışmasına bağlı, güçlü inisiyatif ve motivasyon sahibi olmak,
 • Başkalarından öğrenmeye hevesli ve istekli, olmak,
 • Çok görevli çalışabilme ve sıkı teslim tarihleri içinde çeşitli taleplerle ile baş etme becerisi,
 • Çok etnikli, çok kültürlü ve çok disiplinli bir ortamda iyi çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisine sahip olmak,
 • Güçlü problem çözme ve örgütsel becerilere sahip olmak,
 • Esnek ve duyarlı bir çalışma anlayışına sahip olmak,

 

Ek Sorumluluklar:

 • İlgili pozisyon sahibinden, kendi beceri ve deneyim düzeyleri ile uyumlu olarak zaman zaman insanî alanla ilgili iş ve işlemler için makuliyet düzeyinde ek görevler yerine getirmesi istenebilir.

 

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

Benzer İlanlar