Beceri Geliştirme Proje Sorumlusu (Ref: BGPOHTY1901)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ istanbul
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 760

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir; 

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır. 
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir. 
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

Hayata Destek Derneği, Hatay Sahası'nda Proje Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları: 

 • Proje bünyesinde gerçekleştirilen kurs veya aktivitelerin günlük, haftalık ve aylık planlamasının Toplum Merkezi Yöneticisi ile birlikte yapılması ve aktivitelere katılarak geri bildirimlerin yapılması,
 • Planlanan kursların eğitimlerini günlük olarak planlayarak, aktivitelerin yürütülmesinin sağlanması,
 • Proje kapsamında gerçekleşen aktivitelerin izleme ve değerlendirme süreçlerine destek olunması ve faydalanıcı memnuniyetinin ölçülerek değerlendirilmesi,
 • Yeni kurs alanları için araştırma yapılması ve Toplum Merkezi Yöneticisi’ne beceri geliştirici yeni kurs ve aktivite önerilerinde bulunulması,
 • STL ilke ve politikaları kapsamında gizlilik ilkesi gözetilerek; beceri geliştirme aktivite araçlarının (form ve veri tabanları) kullanılması, geliştirilmesi ve korunması,
 • Toplum Merkezi Yöneticisinin yönlendirmesi ile; aktivite ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve saha lojistiğinin desteği ile uygun bir şekilde yürütülmesi,
 • İhtiyaç analizinin planlanması ve sahada uygulanması konusunda destek verilmesi,
 • Çocukların sürekli gözlem altında tutulması ve herhangi bir zarardan korunmuş olduklarından emin olunması, herhangi bir güvenlik riski veya sorununda hemen yöneticiye bilgilendirilmenin yapılması,
 • Gerektiğinde Toplum Merkezi’ndeki diğer işlere ve Toplum Merkezi Yöneticisine destek olunması,
 • Toplum Merkezi Yöneticisinin yönlendirmesi ile eğitim ve beceri geliştirme konusunda gerçekleşen toplantı, seminer ve eğitimlere katılımın sağlanması ve sonucunda bilgilendirme raporlamasının yapılması, 
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Katılımcı, yenilikçi ve formel olmayan eğitim-öğretim tekniklerinin düzenli olarak takip edilerek araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ve bu konuda Toplum Merkezi Yöneticisi’ne raporlama yapılması

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıllık alan deneyimine sahip,
 • İnsani yardım alanında çalışmış ya da Suriye Krizi konusuna hakim,
 • İngilizce bilen, 
 • Tercihen Arapça bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama, raporlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek 

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar