Bilişim Destek Personeli Alımı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE YÖNETIM DESTEK BİRİMİ Ankara
Bilişim Destek Danışmanı
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1610

Paylaş

İlan Detayları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ      

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

BİLİŞİM DESTEK PERSONELİ

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: PYDB/2023/CS/P.3/IC/11– Bilişim Destek Personeli

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20.02.2023 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Bilişim Destek Personeli alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 1. İş süreçlerini destekleyecek iletişim alt yapısının oluşturulması, gerekli uygulamaların çalışır duruma getirilmesi, çalışma sürekliliğinin sağlanması;
 2. Bilgisayar donanımlarının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili olarak PYDB çalışanlarına gerekli eğitimlerin ve teknik desteklerin verilmesi,
 3. VPN tasarım ve oluşturma, dosya paylaşımı ve politikalara dayalı intranet uygulamalarının çalışır duruma getirilmesi, idamesi,
 4. Proje Yönetim Destek Biriminin verdiği destek eşliğinde Sağlık Bakanlığı birimlerince yürütülen faaliyetlerin İnternet ortamında düzenli olarak aktararak yayımının yapılması,
 5. İnternet/intranet bağlantısı sağlamak için Proje Yönetimi Destek Birimi bünyesinde mevcut network sisteminin işletim desteği verilmesi,
 6. Maksimum etkinlik ve performans sağlamak için ağ konfigürasyonu konusunda prosedürlerin planlaması ve bu planların gerçekleştirilmesi konusunda IT Uzmanına destek verilmesi,
 7. Kuruma ait Linux, Windows ve/veya diğer işletim sistemleri ile çalışmakta olan sunucuların kurulum, yönetim ve sürekliliğinin sağlanması,
 8. Ağ ve Sistem bütünlüğünün devamlılığını ve işlerliğini sağlamak için ağ üzerinde bulunan tüm sunucu işletim sistemleri, ağ cihazı ve yazılım verilerinin yedeklerinin düzenli olarak alınması ve gerekli durumlarda geri yüklenmesi,
 9. Kurumda var olan MS Sharepoint Portal Server platformunun kurulum, konfigurasyon, yedekleme, yetkilendirme ve web uygulamalarının geliştirilmesi konularında IT Uzmanına destek vermek,
 10. Proje Yönetimi Destek Birimi resmi Web sayfasının yazılımının geliştirilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve web sayfasının organizasyon ve yönetimi,
 11. Kurumca geliştirilecek bilgi güvenliği politikalarına göre altyapının işletilmesi ve geliştirilmesi için öneri ve tavsiyelerde bulunma.
 12. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (TS ISO/IEC 27001) kurmak ve yönetmek.
 13. İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler:

 1. Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Tercihen bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya bilgisayar öğretim teknolojileri ve eğitimi bölümlerinden mezun olmak.
 2. Microsoft İşletim Sistemlerinin (2003, 2008, 98, XP, Vista Windows 7, Windows 8, Windows 10, Google Drive, Outlook), MS Office programlarının kullanımını, kurulumu ve sorunların tespit ve çözümü konusunda en az 6 ay deneyim sahibi olmak.
 3. Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı vb.) donanım arızalarını giderebilme konusunda teknik destek vermiş olmak olmak,
 4. Web sayfası hazırlama ve yönetimi konusunda en az 6 ay deneyim sahibi olmak.

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirtelerek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 20.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

 1. Başvuru Mektubu Örneği
 2. CV formatı