Suriye’de yaşanan insani kriz ve bu krize bağlı olarak Türkiye’de bulunan mülteci sayısındaki artış, bu alanda faaliyet gösteren STK, kamu kurumu ve uluslararası kuruluşların bu bölgede (Suriye sınırımızdaki şehirler) yoğunlaşmalarına neden oldu. İnsani yardım faaliyetlerinin artmasıyla beraber Türkiye’de daha önce yaygın olarak bilinmeyen bazı meslek kollarıyla da tanışılmaya başlandı. Yaptığımız yüz yüze görüşmelerde en çok karşılaştığımız sorun işverenler cephesinden bazı mesleklerin adaylar tarafından tam anlaşılmaması bu nedenle rastgele başvuru yapılması, adaylar cephesinden de hiç duymadıkları bu pozisyonlara nasıl başvuru yapılacağının bilinmemesi oldu. Bu nedenle imkân oldukça günlük hayatımıza yeni giren bu meslek kollarıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım.

WASH – İngilizcesi “Water (Su), Sanitation (Sanitasyon), Hygene (Hijyen)” kelimelerinin kısaltmasıdır. WASH, kamu sağlığının sağlanmasında en önemli faktörlerden biridir. Bir acil durumda veya insani bir krizde en önemli alınması gereken tedbirlerden biri temiz suyun mağdurlara ulaştırılmasıdır. Temel sanitasyon ve hijyen eğitimi sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için oldukça önemlidir. Dünyada yaklaşık 30 milyon insanın, bir insani felaket ya da doğal afet nedeniyle yaşadıkları evlerini terk ettiklerini düşündüğümüzde WASH programlarının önemi daha net görülebilir. 2025 yılına kadar yaklaşık 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmayacağı öngörülmektedir. Her yıl 5 yaşın altında yaklaşık 300.000 çocuk temiz suya erişimin olmamasından dolayı, ishal ve benzeri hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. İşte bu yüzden WASH, insani yardım operasyonlarının en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır.

Bir WASH Officer’dan en önemli beklenti, çalıştığı sahada, okullar ve sağlık merkezleri de dahil olmak üzere her alanda su, sanitasyon ve hijyen tesisleri ile ilgili doğru müdahaleleri yapmasıdır. Buna bağlı olarak, proje çizimleri, inşaat planları yapabilmesi bununla ilgili altyapıyı tasarlaması ve satın alma sürecini kolaylıkla yürütebilmesi beklenir. Bu tasarımları da uluslararası kabul edilen standartlarda gerçekleştirmelidir. Bunun dışında Hijyen ekibine liderlik ederek, ekibe doğru teknik bilgileri aktarmalı, bu konudaki farkındalığın artırılmasını sağlamalıdır.

WASH Officer’lar genellikle inşaat ya da çevre mühendisliği mezunları arasından seçilir. Ancak mühendislik de tek başına yeterli niteliği sağlamayacaktır. Hassas bir konuda, kırılgan bir hedef kitle ile çalışıldığı için kişilerin bu alanda da geçmiş deneyimleri (gönüllülük projeleri gibi), farklı kültürler ile ilgili deneyimler, yurtdışı deneyimleri de başvuru sürecinde faydalı olacaktır. Bu yüzden bu gibi pozisyonlara başvururken sadece teknik bilginizin değil, bu alandaki sosyal becerilerinizin ve insani yardım alanına olan ilginizin de yeterince vurgulandığından emin olun.