Bölge Koordinatör Yardımcısı (Ref: BKYNC0323)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Gaziantep
Bölge Koordinasyon Yöneticisi
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli
Arapça (B1, Level 3, Pre-Intermediate ),Arapça (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2237

Paylaş

İlan Detayları

REED, 60 yılı aşkın süredir firmalara özel işe alım çözümleri üreten dünyadaki en büyük işe alım şirketlerinden biridir. Avrupa, Ortadoğu ve Asya Pasifik genelinde 350 ofis ve 3000 danışmanımız ile 30’un üzerinde uzmanlık alanında başarıyla global olarak servis vermekteyiz.

Uzman danışmanlarımız kanalıyla çeşitli sektörlerdeki tecrübeli ve nitelikli profesyoneller ile yakın çalışıp, ihtiyaca özel uzmanlık istihdamı çözümleri üretiyoruz. REED Türkiye bu yaklaşım doğrultusunda; 12 uzmanlık alanında işverenlere ve iş arayanlara seçme ve yerleştirme hizmetlerini sunmaktadır.

Reed Türkiye olarak kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan müşterimiz için "Bölge Koordinatör Yardımcısı" arıyoruz. 

Genel Nitelikler

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Yüksek Lisans) olan,
 • Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun,
 • İlgili alanda en az 7 yıl deneyim (en az 3 yıl yöneticilik deneyimi) olan,
 • Saha faaliyetlerinde fiilen görev almış (tercihen Suriye Krizi İnsani Yardım Faaliyetleri),
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi (okuma-yazma-konuşma) olan,
 • Tercihen iyi düzeyde Arapça bilgisine sahip,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi olan,
 • Mali ve finansal süreçlere ilişkin mevzuat bilgisi olan,
 • Satın alma, ihale ve tedarik yönetimi bilgisi olan,
 • Lojistik yönetimi bilgisine sahip,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

İş Tanımı

 • Merkez Koordinatör Yardımcılıkları ile koordinasyon sağlanarak, merkezden yönetilen tematik alanların ve ilgili proje faaliyetlerinin saha düzeyinde programa uygun uygulanmasının sağlanması,
 • Sahadaki faaliyetin uygulama gerçeklikleriyle uyumlu olarak kurum çapında program politikalarının hazırlanmasına katkıda bulunulması,
 • Program kapsamında mevcut ve kapsama alınacak projelerin saha düzeyinde uygulanması,
 • Belirsizlikleri açıklığa kavuşturmak, politika ve program operasyonlarının iç süreçler ve rehberlikle tutarlı olmasının sağlanması için kısmen karmaşık konular hakkında Koordinatörlüğe tavsiyelerde bulunarak destek sağlanması,
 • Yardım programlarının zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla görev alanı içindeki saha düzeyinde operasyonların idari sorumluğunun üstlenmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması,
 • Yardımların yerel düzeyde yararlı bir şekilde nerede istihdam edilebileceğini belirlemede hükümet ve diğer ortaklarla yakın işbirliği için hesap verebilirliği sağlamak ve nakit temelli yardım programlarının planlanması, hazırlanması ve uygulanması için bağlam içi aktarma usulleri hakkında yapılacak tavsiyeler de dahil olmak üzere destek ve teknik uzmanlık sağlanması,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için mali kaynakların bölge düzeyinde verimli kullanılmasının sağlanması,
 • Saha düzeyindeki projenin yararlanıcılarına ilave olarak projenin diğer paydaşları ve ortaklarıyla olan iletişimde ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesinde birincil odak noktası olarak rol alınması,
 • Nakit temelli yardım alanında sahada çalışan ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar (BM), uluslararası ve ulusal STK’lar, sivil toplum, donörler, yararlanıcılar ve diğer ortaklar ve medya ile etkin koordinasyonun ve sahadaki temsiliyetin sağlanması,
 • Saha izleme ziyaretleri sırasında faaliyet alanlarıyla ilgili riskler, varsa suiistimalleri, izlenim ve gözlemleri periyodik ve/ya anlık olarak merkeze raporlanması,
 • Risk Yönetimi Komitesi’nin üyesi olarak Program Yönetimi kapsamındaki ve kendi sorumluluk alanındaki süreçlere ilişkin risk yönetimi faaliyetlerinin sürekliliğinin ve risklerin yönetimimin gözetlenmesi, risklerin izlenmesi ve raporlanması ve mekanizmalarını etkin yönetmek ve Risk Yönetimi Uygulama Rehberi kapsamında risk yönetimine ilişkin kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Hassas şikayetlerin takibi ve merkeze bildirimine ilişkin odak noktası olarak destek sağlanması.