Bursa İl Koordinatörü (Ref: HR5.2)

İMEP PROGRAMI (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı) Bursa
Üniversite
Tam Zamanlı 10-24
Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1026

Paylaş

İlan Detayları

IMEP Programı Arka planı

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen ve genel hedefi, “IMEP-İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla beceri gelişimini destekleyerek mülteciler ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması” olan Program, Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamış ve 4 yıl süresince devam edecektir.

Program, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde uygulanmaktadır.

Programın Özel Hedefleri (ÖH) ise şunlardır:

ÖH1: Çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar güçlendirildi.

ÖH2: Türkiye'deki gelişmiş ve teşvik edilmiş bir çıraklık eğitim sistemi ile çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması çabaları kuvvetlendirildi.

ÖH3: Suriyeli mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonları kolaylaştırıldı.

Daha fazla bilgi için http://imep.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Pozisyon adı: İl Koordinatörü - Bursa

Özel hedef(ler) ve beklenen çıktı(lar):

IMEP İl Koordinatörünün başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır

 • Programa ilişkin ilde/illerde yapılması öngörülen faaliyetlerin Program Yetkilileri ile birlikte planlanmasına destek vermek,
 • Program faaliyetlerinin il düzeyinde başarı ile sürdürülmesi için programın yararlanıcısı olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun alt örgütleri başta olmak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Program Yetkililerini desteklemek,
 • İl/ilçe ve Kurum düzeyinde aile ve işyeri ziyaretlerinden sorumlu olacak ekiplerin kurulmasını takip etmek, desteklemek, ziyaretlerinin planlanması,  gerçekleştirilmesine ve raporlamasına destek vermek,
 • Yetişkinlere yönelik meslek kursları ile usta öğreticiler ve işletme personeli için sunulacak eğitimleri planlamak, uygulamak, izlemek ve raporlamak,
 • Program Merkez Ekibi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ilde yapılması öngörülen etkinlikleri planlamak, uygulamak ve raporlamak
 • İl/illerde görev alacak diğer personeli izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Programın ilde uygulanması sırasında karşılaşan sorunları ve fırsatları Program Merkez Ofisi ile paylaşmak ve önerilerde bulunmak,
 • Programın ilde hedef gruplara tanıtımına ve görünür kılınmasına destek vermek ve bu konuda Program Merkez Ekibi ile koordinasyon içinde çalışmak, il düzeyinde planlanan tanıtım ve farkındalık çalışmalarını yürütmek, izlemek ve raporlamak
 • Programının il düzeyinde sağladığı gelişme ve etkilere ilişkin veri ve kanıtların derlemesi ve raporlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Program Merkez Ofisi tarafından verilen programla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan nitelikler:

Nitelikler ve beceriler:

 • Ön lisans, lisans veya yüksek lisans derecesi
 • İngilizce tercih sebebidir
 • Bilgisayar okuryazarlığı
 • Mükemmel iletişim ve analitik becerisi
 • Raporlama yeteneği

Genel Mesleki Deneyim:

 • En az 10 yıllık profesyonel çalışma deneyimi.

Özel Mesleki Deneyim:

 • Mesleki eğitim, istihdam, işgücü piyasası, okul-iş hayatı işbirliği alanlarından en az birinde 3 yıllık deneyim;
 • Çıraklık eğitimi, özellikle de işyerinde pratik eğitim konusunda tecrübe tercih sebebidir.
 • Mesleki eğitim, çıraklık eğitimi, işyerinde pratik eğitim, istihdam, işgücü piyasası ve/veya okul-iş hayatı işbirliği vb. konularından en az birinde Proje/Program uygulama deneyimi. 
 • Meslek kuruluşlarıyla (örneğin TESK, TOBB, TİSK ve bunların alt kuruluşları, ilgili STK'lar gibi.) çalışma deneyimi tercih edilecektir.

Görev Süresi:

Aralık 2021 (en erken) - Aralık 2023 arasında maksimum 24 ay

Toplam Çalışma:

İl koordinatörü, Modül Lideri 1. ile iletişimde olarak, en kısa sürede göreve başlamalıdır. Çalışma süresi, toplam maksimum 24 ay planlanmıştır ancak Programın gelişimine göre tekrar gözden geçirilebilir.

Görev Yeri:

Koordinatörün, Program illerinden olan Bursa’da çalışması öngörülmektedir, ancak uzman Program Yetkilileri tarafından talep edilmesi halinde ihtiyaç duyulduğunda program illeri arasında seyahat edecektir. Tercih edilen bir durum olmasa da hafta sonu günlerinde koordinatörün çalışması gerekebilir.

Çalışma Dili:

Çalışma dili Türkçe’dir.

Türkçe ve/veya İngilizce CV’nizi ozlemince@eduser.com.tr adresine 03.11.2021 - 17:00’ye kadar göndermenizi rica ederiz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. Aranan niteliklere uymayan adayların başvurmaması önemle rica olunur.

İMEP PROGRAMI (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı)

“Improving the Employment Prospects for The Syrian Refugees and Host Communities by Providing High-Quality VET and Apprenticeship in Turkey” namely, “IMEP – VET4JOB” Program which is to be implemented by Expertise France (EF) and its implementing partner EDUSER between 2020-2023 with the financing of the European Union (EU) as part of the Facility for Refugees in Turkey (FRIT), has started by January 2020 and will continue for 4 years.
The final beneficiaries of the programme are Ministry of National Education (MoNE) and Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK) and the contracting authority is Delegation of the European Union to Turkey (EUD).
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar