Bütçe ve Raporlama Yöneticisi (Ref: BRYIST1907)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ istanbul
Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
Üniversite
Tam Zamanlı 10-24
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 961

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri web adresimizden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği İstanbul Genel Merkezde, Mali ve Resmi İşler Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışacak Bütçe ve Raporlama Yöneticisi aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Finans birimi tarafından hazırlanan tüm raporların doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Konsolide dernek bütçesinin oluşturulması ve takibinin yapılması,
 • Finans uzmanlarının teknik bilgilerinin geliştirilmesi ve ekibin yönetilmesi,
 • Derneğe uygun etkili bütçe ve rapor modellerinin tasarlanması ve uygulanması,
 • Üst yönetime sunulacak finansal rapor ve analizlerin hazırlanması ve periyodik aralıklarla paylaşılması,
 • Proje bütçeleri yazımı ve revizyonu süreçlerinde departman adına odak kişi olması,
 • Proje nakit akışları ile birlikte derneğin genel nakit akışının takip edilmesi ve raporlanması,
 • Yıllık departman bütçelerinin, proje bütçelerinin ve dernek genel bütçesinin analiz edilmesi ve Mali ve Resmi İşler Yöneticisi ’ne raporlanması,
 • Proje denetim süreçlerinin finansal konularını finans uzmanları ile birlikte yürütülmesi,
 • Finans birimine ait eğitimlerinin hazırlanması ve verilmesi,
 • Ekonomik verilerin araştırılması, öngörülerde kullanmak üzere derlenmesi ve üst yönetim ile paylaşılması,
 • Mali ve Resmi İşler Departmanı yönetmelik ve politikalarının belirlenmesi süreçlerine destek verilmesi

 

Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi bölümlerinden mezun,
 • Minimum 8 yıllık bütçe ve raporlama tecrübesi ile minimum 3yıllık ekip yönetimi tecrübesi olan,
 • Tercihen denetim alanında deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın, planlama ve zaman yönetimi kuvvetli
 • İş geliştirme ve süreç oluşturma konularında deneyimli
 • Analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı çalışan, iletişim gücü kuvvetli,
 • İyi derecede İngilizce bilen
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanmayı bilen (Word, Excel, PowerPoint)

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar