Çalışan Esenliği Uzmanı (İş Psikoloğu)

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
İşyeri Psikoloğu
Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4-9
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1619

Paylaş

İlan Detayları

Proje hakkında: 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova’da açılan 7 hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda projede çalışanların iyi hal ve motivasyonlarını tesis etmek üzere Pozitif Yaşam Derneği İstanbul merkez ofisinde görev alacak şekilde bir Çalışan Esenliği Uzmanı (İş Psikoloğu) işe alınacaktır. Pozisyon UZAKTAN ÇALIŞMAYA uygundur.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Çalışma Esenliği Uzmanı, proje uygulayıcı ortaklarının idari sorumluluğundaki 7 hizmet birimi ve cinsel şiddete maruz kalmış erkekler ve oğlan çocuklarına yönelik hizmet veren Adana ve İzmir hizmet birimi çalışanlarıyla koordinasyon halinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında dernek merkezi bünyesinde  çalışacaktır. Pozisyonun, diğer iş pozisyonlara psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunacak olması nedeniyle, mesai saatleri günlük çalışma saatini geçmemek kaydıyla değişebilecektir.

 

Çalışan Eseniği Uzmanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Proje kapsamında iş gören personelin iyi hal ve motivasyonlarını tesis etmek üzere, bireysel ya da grup seansları düzenlemek ve psikolojik destek sağlamak.

 • Gerekli hallerde kapsamlı psikolojik destek alması için işgöreni ilgili destek noktalarına yönlendirmek.

 • Oluşturacağı iş planı ile randevu sistemi ile ilgili İK yöneticisine raporlama yapmak.

 • Uyguladığı psikoterapilere istinaden meslekli ilkeler çerçevesinde çalışanların psikolojik destek ihtiyaçlarını yönetmek,

 • İş görenlerin bireysel psikolojik gelişimlerini takip ederek, iş - iş gören uyumu haritalamasını yapmak, güncellemek ve raporlamak.

 • İş tanımları ve icra edilen görevlere istinaden uyumluluk analizi oluşturmak ve mesleki etik ilkeler çerçevesinde raporlayarak, çalışan iyi haline odaklı düzenlemeler önermek.

 • Çalışanların motivasyon ihtiyaçlarına yönelik analiz gerçekleştirmek ve yöneticisine raporlamak.

 • Organizasyonel gelişim bakış açısıyla, iş görenlerin gelişim ihtiyaçlarına yönelik teknik mütalaa desteği sağlamak.

 • Önceden hazırlanmış planlar dahilinde hizmet birimlerini fiziksel olarak ziyaret edilerek çalışanlara yönelik bireysel ve grup aktiviteleri ve görüşmeler düzenlemek.

 • Çalışma süresi boyunca elde ettiği tüm verileri Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına uygun bir şekilde işlemek ve saklamak.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans bölümlerinden mezun ve klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış.

Deneyim: En az 2 yıl klinik psikolog olarak görev yapmış ve travma yönetimi konusunda deneyimli.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce spesifik olarak travma çalışmış ve ikincil travma yönetimi konusunda deneyimli olmak

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve travma odaklı çalışan STK çalışanlarına destek deneyimi olması tercih sebebidir.

 • HIV, LGBTİ ve seks işçiliği veya toplumsal cinsiyet alanlarında bilgi sahibi olmak.

 • Seyahat engeline sahip olmamak ve gerektiğinde vardiyalı / esnek mesaili çalışabilmek.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.

 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun İPSK2021-2 konulu bir e-posta ik@pozitifyasam.org adresine gönderilmesi gereklidir. 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar