CEİD Proje Mali İşler Koordinatörü Arıyor (Ref: Mali İşler Koordinatörü)

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Ankara
Mali İşler Koordinatörü
Üniversite
Yarı Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1660

Paylaş

İlan Detayları

Proje Mali İşler Koordinatörü

Çalışma Yeri: Ankara

Pozisyon: yarı-zamanlı ve 36 aylık

Pozisyonun Tanımı:

Mali İşler Koordinatörü, Proje Yöneticisinin koordinasyonunda projeye ilişkin tüm finansal ve idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Projenin mali raporlarının ve mali tabloların zamanında hazırlanması ve proje denetçisine (Yeminli Mali Müşavir) sunulması kendisinin ana sorumluluk alanlarından biri olacaktır. Aynı zamanda mikro hibe ve mikro proje süreçlerinin yönetimine yardımcı olma ve faydalanıcıları destekleme sürecinde Proje Hibe Sorumlusu Koordinatör ve Proje İdari Koordinatörü ile birlikte çalışacaktır. Mali İşler Koordinatörü aynı zamanda, yerel düzeydeki cinsiyet temelli sivil toplum kuruluşlarının özellikle yasal ve idari konularda danışmanlık alabileceği bir kaynak kişi olarak görev alacaktır. Bu sayede, CEİD’in proje paydaşı olan STK’ların örgütsel kapasite gelişimine katkıda bulunacaktır.

Ana Sorumluluklar:

 • Proje kapsamındaki satın alma ve ihale süreçlerini Proje İdari Koordinatörü ile birlikte yönetmek
 • Proje harcamalarının takibini yapmak; harcamaların Avrupa Birliği satın alma kuralları ve Türkiye mevzuatındaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin etmek
 • (Temel şartname koşulları ilgili personel tarafından hazırlanmış) İhale dosyalarını ve sözleşmeleri hazırlamak, ihale süreçlerini başlatmak, takibini yapmak ve nihailendirmek
 • Muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasını sağlamak; proje muhasebecisi ile yakın irtibat sağlamak, muhasebe hizmet alımını süpervize etmek
 • Bütçe akış takibini yaparak iki aylık mali gerçekleşme raporları hazırlamak ve CEİD Yönetim Kuruluna sunmak
 • Proje bütçesi ve harcamalara ilişkin alınması gereken tedbirleri zamanında proje ve dernek yönetimine iletmek
 • Projenin ara dönem ve nihai mali raporlarını hazırlamak; ilgili ek tabloları oluşturarak, tüm destekleyici belgeleri hazırlamak
 • Yeminli Mali Müşavir denetimi için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve YMM denetimine ilişkin faaliyetleri koordine etmek
 • İlgili koordinatörle birlikte personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların sözleşmelerini hazırlamak ve imzalanmasını sağlamak
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesini temin etmek, ödemeleri gerçekleştirmek
 • Personele ilişkin özlük dosyalarını hazırlamak ve güncellemek; özlük hakları ve düzenlemelerin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak
 • Projenin hesabının bulunduğu banka ve yetkilisiyle iletişimi sağlamak, irtibat noktası olmak
 • Proje ofisinin genel idari yönetimine ilişkin konularda (mekan kiralanma süreci, ev sahibi/emlakçı ilişkileri, tadilat, temizlik ve bakım işleri vb.) dernek yönetimi ve proje ekibinin görüşlerini alarak koordinasyonu sağlamak
 • Mikro hibelerin yönetimini desteklemek için Mikro-Hibe Programı Koordinatörü ile Mali Koordinatörü doğrudan desteklemek
 • Gelen/giden evrak takibinin dernek kural ve usulleri çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak
 • Mali ve idari işlere ilişkin ilgili mevzuatlardaki güncellemeleri takip etmek
 • Proje Yöneticisi ile koordineli bir şekilde, projeye ilişkin mali ve idari konular ve AB proje uygulama esasları hakkında ve diğer ilgili kurumlardan görüş alma sürecinde aktif olarak rol almak
 • Talep olması halinde - yerel düzeydeki cinsiyet temelli hak örgütlerinin özellikle yasal ve idari konularda danışmanlık sağlamak
 • Dernek yönetimi ve proje idari koordinatörü tarafından talep edilen, görev ve yetki alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek

Beklenen Nitelikler ve Kişisel Özellikler

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak
 • Sertifikalı muhasebeci olmak
 • AB projelerinde idari ve mali yönetim konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
 • Türkiye’de aktif olan STK’larda (tercihen hak temelli ya da toplumsal cinsiyet temelli örgütlerde) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 • Sivil toplum ve derneklere ilişkin mevzuat alanında bilgi sahibi olmak
 • İyi düzeyde bilgisayar ofis sistemi ve muhasebe sistemleri kullanma becerisine sahip olmak
 • Organizasyon ve iletişim kurma becerisine sahip olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak
 • Şehirlerarası seyahat etmeye engeli bulunmamak.
 • Tercihen Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadın hakları örgütleri konusunda bilgi sahibi olmak

Başvuru Şekli: Başvurunun tamamlanması için adaylardan başvur butonundan sonra çıkan bağlantıda yer alan e-posta adresine en fazla 1000 kelimelik niyet mektubu ile birlikte, iki referans bilgisi ve İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Proje Mali Koordinatörü” yazarak, göndermeleri gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci: Başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin değerlendirmeye alınacak ve ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

CEİD Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi için gerekli kamusal ve sivil kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan bir örgüttür. CEİD toplumsal cinsiyet eşitliğini bilimsel olarak izlemek için gerekli uzmanlık bilgisini derlemek; bağımsız izleme deneyimlerini paylaşmak ve biriktirilen bilginin eşit paylaşımına yönelik iletişim olanaklarını yaratmak için çalışır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini etkin biçimde izleyerek önleme amacına hizmet etmek üzere Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) kurarak bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bünyesinde cinsiyet eşitliği ile ilgili çeşitli alanlarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, ve çeşitli kurumlarında ve STÖ’lerinde faaliyet gösteren cinsiyet eşitliği konusunda bilgili, duyarlı ve deneyimli kişiler yer almaktadır.

Benzer İlanlar