Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Çocuk Güvenliği Uzmanı (Ref: ÇGUIST1907)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1776

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz. 

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri  www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Çocuk Güvenliği Uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Çocuk Güvenliği perspektifiyle Hayata Destek’in program geliştirilme ve uygulama süreçlerine teknik uzmanlık sunmak ve çocuk ile ilgili konularda strateji geliştirilmesine destek olmak,
 • Hayata Destek’in Çocuk Güvenliği Politikası ve Çocuk Güvenliği Davranış kuralları üzerine çalışmalar yapmak,
 • Gündemi takip edip, yerli yabancı kaynak taraması yaparak tüm dokümanları güncel tutmak,
 • Çocuk Güvenliği kılavuzları ve araçları tasarlamak,
 • Program Yöneticileri ve diğer Hayata Destek Uzmanları ile işbirliği içinde, uluslararası standartlara ve ulusal yasal çerçevelere uygun çocuk güvenliği hizmetleri ve etkinlikleriyle ilgili kılavuzları, politikaları ve araçları desteklemek,
 • Hayata Destek sahalarında çocuklar için şikayet ve geri bildirim mekanizmasını desteklemek,
 • Çocuk güvenliği Politikasının Hayata Destek’in tüm fonksiyon, politika ve prosedürlerine entegre edilmesini sağlamak,
 • Hayata Destek’in Çocuk Güvenliği Politikası’nın izlenmesi ve sahalarda Çocuk Güvenliği mekanizmasının kurulmasını sağlanmak,
 • Çocuk katılımı için araçlar geliştirmek ve bunların Hayata Destek sahalarında yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Hayata Destek’in tüm proje faaliyetlerinin Çocuk Güvenliği Politikalarına uygunluğunu sağlamak,
 • İlgili Hayata Destek çalışanlarına Çocuk Güvenliği ve Çocuk Katılımıyla ilgili eğitimler düzenlemek,
 • İlgili dış toplantılarda Hayata Destek’i temsil etmek,
 • Çocukla ilgili toplantı ve konferanslar düzenlemek ya da düzenlenen toplantı ve konferanslara  katkı sunmak,
 • Çocuk Güvenliğiyle ilgili konularda Güvenlik Uzmanıyla koordineli çalışmak,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 • İlgili lisans bölümlerinden mezun,
 • Çocuk koruma, çocuk güvenliği alanında en az 5 yıllık deneyimli,
 • Sahada çocuk çalışmalarında bulunmuş,
 • Eğitim araçları geliştirme, eğitim verme, mentorluk tecrübesine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.” 

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Benzer İlanlar