Çocuk Koruma Uzmanı (Ref: Çocuk Koruma Uzmanı)

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Gaziantep
Üniversite
Tam Zamanlı
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2420

Paylaş

İlan Detayları

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (öncelikli tercih Sosyal Hizmet Bölümü Lisans bölümünden mezun olmak)
 • İlgili alanda en 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Sosyal gelişme, koruma veya kalkınma projelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • Seyahat etmesine bir engeli olmamak,
 • Tercihen İngilizce (okuma-yazma) bilgisine sahip olmak.   
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İş Tanımı:

 • Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, illerinde çocuk koruma programının yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Topluluk temelli koruma faaliyetlerinin Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin illerinde yürütülmesini ve takibini sağlamak,
 • Program kapsamında, ekipte çalışanlara (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları, PSS kolaylaştırıcı vb.) çocuk koruma, çocuk hakları, çocuk koruma farkındalık oturumları ve vaka yönetimi konularında eğitim, teknik destek ve süpervizyon vermek,
 • Merkezlere başvuran risk altında ve/veya hassas durumdaki çocuklara (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru, kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ilişkin dosyaların sosyal hizmet uzmanları tarafından takibinin yapılmasına, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak ve ihtiyaç duyulan noktalarda süpervizyon vermek,
 • Çocuk koruma programının, ulusal ve uluslararası minimum standartlara referansla kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Çocuk koruma prensibi ile başta çocuklar olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerinin -zamanında ve doğru olarak- sağlanmasının takibinden/izlenmesinden sorumlu olmak,
 • Sahada görev yapan personele çocuk koruma eğitimleri vererek risk altındaki çocukların tespitini güçlendirmek,
 • Program kapsamında çocuk koruma alanında ihtiyaç duyulan standart operasyonel prosedürlerini (SOP), formları, veritabanını ve ihtiyaç duyulan diğer dokümanları oluşturmak, sahadan geri bildirimlerle birlikte güncellemek,
 • Saha ziyaretleri ve düzenli koordinasyon toplantıları ile ekibin çalışma planını oluşturmak,
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Sahada çocuklara hizmet sunan yerel otoriteler ve STK’lar ile görüşmeler yaparak hizmet haritalarının oluşmasını sağlamak,
 • Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek,
 • Çalışılan İller’deki koordinasyon toplantılarını takip etmek, kurum adına düzenli katılım sağlamak,
 • Program ilerleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Program başlangıç/kapanış toplantılarına ve program denetim süreçlerine katılmak,
 • Saha uygulamalarını Program Koordinatörüne raporlamak,
 • Program Saha Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.    

Son başvuru tarihi 10.06.2024 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar