Destek Merkezi Hukuk Danışmanı (Ref: DMHukuk1021)

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
Hukuk Danışmanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
BAŞVURU
Referans Kodu : DMHukuk1021
E-posta : ik@pozitifyasam.org
Başvurunuzu referans kodu ile eposta adresine iletiniz.
Görüntülenme : 835

Paylaş

İlan Detayları

Pozitif Yaşam Destek Merkezi hakkında: 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi, Pozitif Yaşam Derneği tarafından HIV ile yaşayan kişilere yönelik destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla 2006 yılında İstanbulda kurulmuştur.

Pozitif Yaşam Destek Merkezinde alanında uzman çalışanlar eşliğinde HIV/AIDS ile yaşayan kişiler ve yakınları için akran danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, psikososyal destek, psikolojik danışmanlık, beslenme danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, avukatlık hizmeti ve ücretsiz HIV testi hizmeti verilmektedir. Merkezde destek hizmetlerinin yanı sıra HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin gelişimleri için eğitimler, seminerler ve sosyal aktiviteler düzenlemektedir.

Genel nüfusa yönelik farkındalık eğitimleri de veren derneğimiz, toplumun HIV enfeksiyonuna dair bilgi ve birikiminin arttırılması ve ön yargıların giderilerek damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek için hizmet ve projeler üretmektedir. 

Bu kapsamda Pozitif Yaşam Destek Merkezinde görev alacak şekilde 1 Hukuk Danışmanı işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Hukuki danışman, dernek merkezinde görevlendirilecek ve dernek koordinatörünün gözetimi altında zamanlı, ofis içinde (Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman evden çalışma modeli izlenebilir) 09:00 - 18.00 saatleri arasında İstanbul Destek Merkezi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • HIV ile yaşayan kişilere hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
 • Kişileri hakları konusunda bilgilendirmek, gerekli durumlarda suç duyurularında bulunmak, dilekçe yazmak,
 • Acil ve gerekli durumlarda ilgili kurumları (baro, adliye, savcılık vd.) ziyaret etmek ve bilgi sağlamak
 • Yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda dernek koordinatörüne destek vermek,
 • Projeler ve dernek faaliyetleri dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak, sunum yapmak
 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanına ve destek hattı sorumlusuna destek vermek,
 • Sağlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Dernek çalışmaları kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamasını aylık yapmak ve dernek koordinatörü ile paylaşmak,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında yayınlanan hak ihlalleri raporlarını yayına hazırlamak, aylık/yıllık raporlarda dernek koordinatörüne destek vermek,
 • Dernek koordinatörünün vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Hukuk fakültesi mezunu olmak, ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak;

Deneyim: En az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;

Bilgisayar Becerisi: Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce HIV, Cinsel Sağlık, seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2021

Pozisyon ile ilgilenen adayların, pozisyona başvurmalarındaki motivasyonu anlatan en az 200 kelimelik Motivasyon Mektubu ve kişisel özgeçmişlerini, DMHukuk1021 referans kodunu kullanarak ik@pozitifyasam.org eposta adresi ile paylaşmaları önemle rica olunur.

İlana başvuranlardan sadece kısa listeye giren adaylarla iletişime geçileceğinin altını çizeriz. Son başvuru tarihinden önce uygun bir adayın pozisyona kabul edilmesi durumunda ilan, belirtilen tarihten önce yayından kaldırılabilir.

 

Please note that only CVs in English will be considered and shortlisted candidates will be contacted.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar