Dosya Sorumlusu (Ref: TU-IST-21-QMDP-01)

ICMC İstanbul
Dosya ve Evrak Sorumlusu
Lise
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1971

Paylaş

İlan Detayları

ICMC HAKKINDA

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (International Catholic Migration Commission-ICMC), göçe zorlanmış ve yerinden edilmiş insanları inanç, ırk, etnik köken ve ulus farkı gözetmeksizin koruyan ve bulundukları yerlerde hizmet veren uluslararası kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Son 30 yıldır ICMC, ABD Hükümeti’nin Mülteci Destek Merkezi anlaşmasının Türkiye ve Ortadoğu (Turkey and Middle East-TuME) uygulama ortağı olarak, ABD Nüfus, Mülteci ve Göçmen Dairesi ile mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmeleri için ortak bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında kuruluşumuz, her yıl bir kaç bin mülteci ve onların ailelerinin ABD’ne yerleşmeleri için gerekli olan bütün aşamalardan geçmelerini sağlamaktadır. ICMC’nin aynı zamanda Lübnan Beyrut’ta bir ofisi bulunmaktadır. Mülteciler Irak, Iran, Suriye ve Afganistan gibi farklı ülkelerden gelmektedirler.

İŞ TANIMI

Ofis içerisinde oluşturulmuş olan mülteci dosyalarının belirli standartlara uygun olarak hazırlanması, gönderimden önce kalite kontrol ve eksikliklerinin giderilmesi ve diğer departmanlarla beraber koordine bir şekilde güncellemelerinin takip edilmesi.

TEMEL SORUMLULUKLAR

 • Dosyaların oluşturulması esnasında Mülteci Ön Görüşme İşlemleri Bölümü (IN Processing) tarafından toplanan ve atılması gereken evrakların sisteme yüklenmesi;
 • Görüşme gününde mülteci fotoğrafların çekilmesi, boy ve kilo bilgileri ile birlikte sisteme yüklenmesi;
 • Amerikalı yetkililerin mülteci görüşmeleri öncesinde; dosyaların istenilen standartlarda hazırlanması, kalite kontrollerinin yapılması, yetkililere günlük veya haftalık düzende teslim edilmesi;
 • Görüşmeleri biten dosyaların sonuçları sisteme kaydedildikten sonra belirlenen standartlarda dosyaların statüsüne göre taranarak sisteme yüklenmesi;
 • Karar mektuplarının hazırlanarak mülteciler ile paylaşılması ve gerektiğinde diğer birimlerle iletişime geçilmesi;
 • Tamamlanmış standart muayene formlarının sisteme yüklenmesi;
 • Olumlu veya olumsuz sonuçlanmış her türlü statüdeki dosyanın kalite kontrolünün yapılması ve eksik evraklarının sisteme atılarak gönderime hazır hale gelmesi;
 • Sonucu netleşmeden kapanmak zorunda kalan dosyaların imha edilmesi ya da gerek görüldüğünde National Recods Center’a gönderilmesi;
 • Değişmekte olan program standartlarına uymak ve gelişmesine destek olmak;
 • Gerekli olması durumunda altı ayda bir yapılan genel dosya sayımına destek olmak;
 • ISO kapsamında ,kişisel bilgilerin korunması ve güvende tutulması yönergelerine uymak.

 

ARANAN NİTELİKLER

 • Minimum Lise ve/veya Önlisans derecesine sahip olmak;
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak;
 • Tercihen İngilizce bilmek;
 • Türk vatandaşı olmak;
 • ICMC’nin adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı değerlerini sahiplenmek ve sürdürebilmek;
 • Mültecilerin çıkarlarını korumayı taahhüt etmek, güveni kötüye kullanmamak veya böyle algılanabilecek davranışları ve çıkar çatışmalarını engellemek.

 

Gereklilikler

 • ICMC’nin Misyonunu Yerine Getirmeyi Taahhüt Etmek: Sığınmacılar, sığınma başvurusunda bulunanlar, ülke içinde yerinden edilmiş insanlar, insan ticareti mağdurları ve göçmenler dahil, inanç, ırk, etnik köken ve ulus farkı gözetmeksizin,  ICMC’nin göçe zorlanmış ve yerinden edilmiş insanları koruma ve bulundukları yerlerde hizmet verme misyonunu yerine getirmek.
 • PSHEA ( Cinsel Tacizi, Sömürüyü ve İstismarı Önleme ve Müdahale Politikası) Gereklilikleri: Görevlerini kişisel ve profesyonel anlamda en yüksek seviyede dürüstlük çerçevesinde yerine getirmek. Cinsel sömürü ve istismar, taciz, gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili tüm faaliyet ve sorumluluklarında ICMC'nin sıfır tolerans politikasına uymak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Gizlilik Gereklilikleri: Hassas ve / veya gizli veri içeren bilgilerin, uygun şekilde işlenmesini taahhüt etmek.KVKK, GDPR, ISMS ve USRAP Program Bütünlük Yönergeleri dahil hassas ve / veya gizli bilgilerle ilgili yasa ve politikalara uymak ve uygulanmasını sağlamak.

 

Yetkinlikler

 • Davranışsal :

  • Planlama ve Detay Odaklılık
  • Ekip/Takım Çalışması
  • İletişim ve İlişki Kurma
  • Hesap verilebilirlik
  • Organizasyon Fayda odaklılık
  • Rutin İşlere Uyum
  • Tedbirlilik
 • Teknik :
  • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilme (fotokopi,scanner,printer vs.)

 

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Başvurularınızı en fazla 4 sayfadan oluşan güncel özgeçmişiniz ve motivasyon mektubunuzunuzla birlikte            25 Ekim 2021 tarihine kadar  cv.rsctume@icmc.net adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu ilettiğiniz emailin konu içeriğine adınızı ve soyadınızı ve ilan referans numarasını              (TU-IST-21-QMDP-01) ekleyiniz.

Tüm başvurular gizlilik içinde değerlendirilecek olup, yalnızca görüşme için uygun görülen adaylarla irtibata geçilecektir.

Referanslarla mülakat öncesi irtibata geçilebilir.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağını bildirmek isteriz.

ICMC cinsel sömürü ve istismar, taciz, gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili tüm faaliyet ve sorumluluklarında sıfır tolerans politikasına uyan ve uygulanmasını sağlayan bir işverendir. Başvuruların taranması, önceki suistimal kayıtları için inceleme ve referans kontrolünü içerir. ICMC cinsel sömürü, istismar ve tacize ilişkin somut olaylara karışan kişilerin işe alınmasını engellemek için gerekli önlemleri alabilir.

ICMC kültürel çeşitlilik ve birlikteliği gözeterek; herkese din, dil, ırk, cinsiyet, engellilik, cinsel tercihler, inanç ve yaş ayrımı yapılmaksızın eşit istihdam sağlayan bir işverendir.

VERİLERİN KORUNMASI

Başvurunuzu göndererek, ICMC'nin, verdiğiniz bilgileri toplayıp işlediğini kabul edersiniz. Kişisel bilgileriniz yalnızca işe alım amacıyla kullanılacaktır. Başvurunuz kesinlikle gizli tutulacaktır. Her durumda, kişisel bilgileriniz başvuru sürecinin sonuna kadar saklanacak ve daha sonra size bir pozisyon teklif etme şansımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Kişisel bilgilerinizi bize gönderdiyseniz, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu bildirim veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikayetleriniz ve / veya itirazlarınız varsa, lütfen bizimle başvuru adresi üzerinden iletişime geçiniz.

ICMC

The International Catholic Migration Commission (ICMC) is an international non-governmental organization, whose mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity or nationality. In collaboration with governmental and non-governmental partners, and through a worldwide network of members, ICMC implements and advocates for right-based policies and sustainable solutions to address global migration challenges. ICMC’s operations are aimed to respond to the needs of vulnerable individuals and communities, and focus on protection, humanitarian assistance, resettlement, migration and development.
Application Address for all ICMC Positions: cv.rsctume@icmc.net
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar