gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • en

Interpreter/Cultural Mediator Arabic / Farsi / Pashto / Kurdish / French / Swahili / Amharic / Urdu speakers 3415 views183 applications

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

TERMS OF REFERENCES

Country: Turkey

Location:  Istanbul

Schedule: Daily Worker

Reports hierarchically: Project Coordinator

Functionally: Project Coordinator

Main purpose:

With the aim of creating a pool of available Cultural Mediator, CA invites for submission of CVs for the following  profiles:

 • Cultural Mediator: Arabic
 • Cultural Mediator: Farsi
 • Cultural Mediator: Pashto
 • Cultural Mediator: Kurdish
 • Cultural Mediator: French
 • Cultural Mediator: Swahili
 • Cultural Mediator: Amharic
 • Cultural Mediator: Urdu
 • 1.     RESPONSIBILITIES AND TASKS
 • Works closely with all the team, to deliver complete and accurate translation and interpretation of a broad range of subjects.
 • Facilitates communication between the beneficiaries and the professional engaged in the consultation using the most appropriate language.
 • Facilitates communication through interpretation during reception, group activities and phone calls.
 • Translate written texts including documents, short stories etc.
 • Assists the team in understanding the cultural background of patients consulted.
 • Assists the team with terminology related to the professional needs.
 • Assists in translating training and IEC materials in given languages.
 • Accompanies the patient to external services for referral, when required.
 • Provides inputs and shares observation during case discussion with professionals when required
 • Attends supervision and training sessions to reflect on their practises and develop capacity
 • 2.REQUIREMENTS
 • Education: University education (or equivalent), preferably in department of foreign language/ linguistics is an asset.
 • Languages: Excellent language skills, both written and verbal is essential or
 • Good command of Turkish and/or English both written and verbal is essential
 • Ability to understand different dialects is an asset

Experience:         Desirable working experience with specific vulnerable groups

Experience in working in team, preferably in non-governmental organizations (NGOs)

Experience in mental health projects as translators/interpreters is a distinctive asset

 Skills & Competencies:             Excellent communication, inter-personal and listening skills

Strongly motivated by humanitarian work

Ability to demonstrate a welcoming and emphatic attitude

Commitment to confidentiality and neutrality

Open-minded, adaptable, cooperative

Able to work under pressure in an emotionally challenging environment

Good organization skills

Flexible and open to different cultural, multi-ethnic and gender dynamics

Please, note the aim of the pool is to respond to any unexpected human resources needs that may arise at any time within CA activities. This is not an open vacancy, but invitation to be part of a pool of Cultural Mediators interested and available to work with CA in case of need.

Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

 

More Information

 • Sector Civil Society
 • Level Employee
 • Position Interpreter 
 • Experience 1-3
 • Language Level Turkish (C1, Level 5, Upper Intermediate), English (C1, Level 5, Upper Intermediate), Arabic (C2, Level 6, Advanced), Kurdish (C2, Level 6, Advanced)
Only candidates can apply for this job.
Share this job

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu’nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu.

Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

hYd, bu amaçlarını gerçekleştirmek yönünde yerel düzeyde, ülke çapında ve sınıraşan bölgesel ölçeklerde (Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Avrupa Birliği gibi) çalışmalar, sempozyum, seminer, atölye, panel & toplantılar düzenler; yayınlar yapar; benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, düşünce kuruluşları ve akademik camia ile işbirliğinde bulunur; farklı düzeylerde kamu kurumlarıyla temaslar geliştirir.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Connect with us
gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.