gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • en

Medical Liaison Officer 719 views15 applications

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

TERMS OF REFERENCES

Country: Turkey

Location:  Istanbul

Contract period: One year starting from September 2017 (renewable)

Schedule: Full time

Main purpose:

In the context of the starting up and consolidation of a centre (Nefes Centre) for rehabilitation of trauma for migrants in Istanbul and in collaboration with the different professionals, is the link between collaborators and the centre in order to establish and maintain good relations and ensure proper referrals.

Accountabilities:

 • Represents centre in front of collaborators and facilitates communication between them and the centre.
 • Establishes contacts with new collaborators, introduces centre and raises awareness to increase the number of referrals to the centre.
 • Conducts regular assessments of the quality of the referral system and monitors it in order to identify room for improvement and propose changes.
 • Eventually follow up beneficiaries referred from centre to medical service providers.
 • Actively participates in general team meetings.
 • Collects data, checking its validity and reports on time.
  • REQUIREMENTS
  • Education: Academic degree in Medicine/Nursing                 
  • Languages: Turkish and English are essential

Experience:         Desirable working experience with specific vulnerable groups

Knowledge on & experience in Health Care System in Turkey

Experience in working in team, preferably in non-governmental organizations (NGOs)

Knowledge:         Computer literacy (Word, Excel and Internet) is essential

 Skills & Competencies:             Excellent communication, inter-personal and listening skills

Strongly motivated by humanitarian work

Good communication skills.

Commitment to confidentiality and neutrality

Open-minded, adaptable, cooperative

Able to work under pressure in an emotionally challenging environment

Good organization skills

Flexible and open to different cultural, multi-ethnic and gender dynamics

More Information

 • Sector Civil Society
 • Level Employee
 • Position Doctor
 • Highest Degree University
 • Experience 1-3
 • Language Level Turkish (C2, Level 6, Advanced), English (C2, Level 6, Advanced)
 • This job has expired!
Share this job

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu’nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu.

Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

hYd, bu amaçlarını gerçekleştirmek yönünde yerel düzeyde, ülke çapında ve sınıraşan bölgesel ölçeklerde (Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Avrupa Birliği gibi) çalışmalar, sempozyum, seminer, atölye, panel & toplantılar düzenler; yayınlar yapar; benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, düşünce kuruluşları ve akademik camia ile işbirliğinde bulunur; farklı düzeylerde kamu kurumlarıyla temaslar geliştirir.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Connect with us
gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.