gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır

RECEPTIONIST 866 views34 applications

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

TERMS OF REFERENCE:

Country: Turkey

Location:  Istanbul

Contract period: One year starting from July 2018

Schedule: Full time

Reports hierarchically: Project Coordinator (PC)

Functionally to:           Project Coordinator (PC)

 

Main Purpose of the position:

In Istanbul, Nefes Center of CA offers support and advisory services for migrants and refugees who have suffered ill treatment.

In this context, the receptionist receives, welcomes and orientates the patient according to standard protocols and refers him/her to other practitioners as required. S/he receives incoming calls and visitors and provides them with accurate information or alternative ways to obtain it.

Accountabilities:

 • Responsible for the initial reception, welcoming and information to patients of the Centre – both face-to-face and on the phone;
 • Manages the agenda of the Centre: organizes appointments of patients with the practitioners and with external service providers, liaises with team members on appointments;
 • Collects external requests (reception centers, health services, collaborators, carers of possible patients) and sorts them relating them to the practitioners of the Center according to the approach defined by the team;
 • Organizes and overseas all internal and external appointments, liaising with the practitioners and according to the guidelines implemented for sessions, both logistically and preparing the necessary documentation;
 • Takes part in the regular team meetings.
 • Organizes the filing of documents at the request of the team members
 • Collects and handles the correspondence and manages postal operations;
 • Provides a constant update to the Project Coordinator and the Project Medical Referent.
 • Centralises the data from all departments related to the reception and organizing of appointments.

Requirements:

Education:       Degree in Secretary, management or other relevant fields.

 

 

Languages:      Turkish and English essential.

French and/or Arabic are an asset.

 

Experience:      Minimum of 2 year experience working in similar position is essential.

Working experience with NGOs is an asset.

 

Knowledge:       Computer literacy (Word, Excel and Internet) is essential.

 

     

Skills and Competencies:          Flexibility / Adaptability

Commitment to confidentiality:

Ability to take initiative, demonstrate flexibility and creativity

Ability to work in a multi-disciplinary and multi-cultural team

Ability to work with interpreters.

Able to work in a stressful situation

Experience in working with vulnerable populations is an asset

More Information

 • Sector Civil Society
 • Level Employee
 • Position Receptionist
 • Highest Degree University
 • Experience 1-3
 • This job has expired!
Share this job

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu’nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu.

Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

hYd, bu amaçlarını gerçekleştirmek yönünde yerel düzeyde, ülke çapında ve sınıraşan bölgesel ölçeklerde (Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Avrupa Birliği gibi) çalışmalar, sempozyum, seminer, atölye, panel & toplantılar düzenler; yayınlar yapar; benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, düşünce kuruluşları ve akademik camia ile işbirliğinde bulunur; farklı düzeylerde kamu kurumlarıyla temaslar geliştirir.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Connect with us
gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.