Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. Turizm Pazarlama ve Tanıtım Uzmanı (Ref: ŞTDŞ_001_PZR)

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ Şanlıurfa
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3313

Paylaş

İlan Detayları

Görev unvanı:

TURİZM PAZARLAMA VE TANITIM UZMANI

Sorumlu Olunan Kişi:

Genel müdür

Görevin amacı

Turizm ve Tanıtım Uzmanı, Türkiye’deki önde gelen tarihi, kültürel ve inanç turizmi destinasyonu olarak Şanlıurfa’nın konumlandırılması ve gelişimini yönlendirmeyi ve koordine etmeyi hedeflemektedir. Uzman, öncelikli olarak Şanlıurfa Turizm Pazarlama Planı dahilinde ŞTGŞ’ye tahsis edilen yönergelerin uygulanmasından ve yatırım üzerinden alınan kazancın maksimum düzeye çıkarılmasından sorumludur. Sorumluluklar arasında; piyasa fırsatlarının belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tanıtım materyallerinin tasarlanmasına yardımcı olunması yer almaktadır. Uzman; oteller, restoranlar, tur operatörleri, tur rehberleri ve cazip noktalar da dahil olmak üzere turizm özel sektörü ve Şanlıurfa ilindeki kamu sektörü bünyesinde turizm mercileri ile aktif bir ilişkiyi kolaylaştırmalıdır. Birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte Şanlıurfa’yı temsil etmesi zorunludur. Turizm Pazarlama ve Tanıtım Uzmanı, bir turizm danışma komitesi ile düzenli olarak görüşmeli ve ŞTGŞ Genel Müdürü’ne doğrudan raporlamada bulunmalıdır.

Sorumluluklar

 • Şanlıurfa turizmini pazarlamak ve tanıtmak üzere stratejiler, programlar ve politikalar geliştirmek için turizm istişare komitesiyle çalışmak;
 • Turizm alanında kamu ve özel sektör ile birlikte koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde Şanlıurfa Turizm Pazarlama Planı dahilinde ŞTGŞ’ye tahsis edilen görevlerin geliştirilmesi ve uygulanması; ve düzenli olarak Genel Müdür ve turizm istişare kuruluna ilerleme konusunda raporlamada bulunulması;
 • Pazarlama & tanıtım bütçesi ve hedefleriyle uyumun sağlanması;
 • Şanlıurfa’da turizmi geliştirmek üzere birçok medya bilgilendirme etkinliği düzenlemek ve etkin halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri düzenlemek;
 • Tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi, tasarlanması ve basımı süreçlerinin yönetimi;
 • Yerel, ulusal, uluslararası, bölgesel düzeylerde turizm-temelli basım, medya, tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile ilişkilerin geliştirilmesi;;
 • Medya için basın kitleri hazırlamak, güncellemek ve dağıtmak; belli başlı satış noktaları için hikayeler ve kampanyalar oluşturmak;
 • Medya, tur operatörleri ve seyahat acenteleri için Şanlıurfa’ya tanıtım turları gerçekleştirilmesinin desteklenmesi;
 • Turizm destinasyon web portalı ve sosyal medya platformlarının süregiden güncellenmesi, izlenmesi ve geliştirilmesine katkı sunulması;
 • Ziyaretçi verilerinin (örneğin gecelik konaklama, varışlar, vs.) hazırlanması ve sunulması;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle bağlantılı ticaret fuarları ve etkinliklerinin koordinasyonunun desteklenmesi.
 • Genel Müdür tarafından verilecek benzer işlerin gerçekleştirilmesi,

Asgari gereklilikler  

 • Pazarlama, İletişim, halkla ilişkiler veya yakın bağlantılı bir alanda lisans ve/veya yüksek lisansına saip olmak; 
 • Turizm, pazarlama veya halkla ilişkiler alanında en az 5 yıllık mesleki deneyim sahibi olmak;
 • Pazarlama planları ve stratejilerinin uygulanmasında kanıtlanmış bir deneyime sahip olmak;
 • Seyahat broşürleri, ziyaretçi rehberleri / kitapçıklar, turizm websiteleri ve sosyal medya sayfaları, vs dahil olmak üzere basılı ve elektronik yayınların geliştirilip yönetilmesinde kanıtlanmış bir deneyime sahip olmak;
 • Sosyal medyadaki son trendler de dahil olmak üzere çok kanallı iletişim hakkında muhteşem bir bilgiye sahip olmak;
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin, ticaret fuarlarının, sempozyumların geliştirilmesi ve eşgüdümünde çok deneyimli olmak;
 • Yazılı ve sözlü olarak etkin şekilde iletişim kurabilme yeteneği;
 • İngilizceye üst düzey hakimiyet (yazılı, sözlü); en az 70 + YDS puanı ve TOEFL gibi eşdeğer İngilizce yeterlik sınavı;
 • Bilgisayarda Microsoft Office programlarını bilmek

Tercih edilen nitelikler

 • Turizm destinasyon yönetim kuruluşunda (DMO) veya şirketinde (DMC) tecrübe edinmiş olmak,
 • Şanlıurfa turist cazibe noktalarının ve civar bölgelerin bilinmesi ve aşinalığı, olumlu bir katkıdır.