Erişim Saha Çalışanı (Ref: ESÇİZM2404)

Hayata Destek Derneği İzmir
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1782

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. 

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İzmir’de yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Erişim Saha Çalışanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Ağırlaşan atık sorununun önlenmesi ve risklerin azaltılması,  çevre kirliliğinin önlenmesi konularında yapılacak etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve gerekli durumlarda uygulamasının yapılması,
 • Yerel ve mülteci topluluklara yönelik sosyal uyum faaliyetlerine hakim olunması ve güncel gelişmeleri takip etmesi,
 • Atık yönetimi konusunda topluluk katılımı için erişim çalışmaları yapılması ve gerekli durumlarda tercüme desteği verilmesi,
 • Çeşitli etnik grupların kültürlerinin tanıtılması ve sosyal uyum alanında etkinliklerin organize edilmesine destek olunması,
 • Gönüllülere ulaşmak için duyuruların yapılması ve başvuruların alınması,
 • Gönüllülerle alınan toplantılarda ve eğitimlerde tercüme desteğinin verilmesi,
 • Gönüllülerle aylık toplantılarının verilerinin tutulması,
 • Aktivitelerin takibinin yapılması, gerekli durumlarda sahadaki ve merkezdeki uzman ekiplerin dâhil edilmesinin Proje Sorumlusuna’na bildirilmesi,
 • Koruma izleme kapsamına giren faaliyetlerin ilgili ekiplere yönlendirilmesi,
 • Atık sorunun bütüncül ele alınmasında ilgili paydaşlarla çalışmaların yürütülmesinde Proje Sorumlusuna destek verilmesi,
 • Çocuk Güvenliği ve Hayata Destek Davranış Kuralları’nın çalışmalarda uygulandığından emin olunması, herhangi bir güvenlik riski veya sorununun hemen yöneticiye bildirilmesi,
 • Veri tabanının eksiksiz bir şekilde tutulmasının sağlanması, gerekli dosyalamanın yapılması,
 • Proje Yöneticisi’nin ve Proje Sorumlusu’nun yönlendirmesi ile haftalık, aylık iş planlarının yapılması,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması için gerekli verilerin Proje Sorumlusu ve Proje Yöneticisi ile paylaşılması.

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve sıfır atık konusuyla ilgili gelişmeleri takip eden,
 • Saha deneyimi olan,
 • Yazılı ve sözlü olarak Türkçe bilen,
 • Kürtçe ve/veya Arapça bilen,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • B sınıfı ehliyetin olan ve aktif araç kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Topluluk aktivite çalışmaları yürütmüş olan,
 • Yerel yönetimlerle yakından çalışmış olan,
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığı yüksek, çocuk işçiliği çalışmalarında yer almış,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde Çocuk Güvenliği Politikasını; Cinsel Sömürü, İstismar ve Cinsel Tacizden Korunma Politikası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu ilana başvurunuzu ilgili politikalarımıza uyacağınıza dair beyanınız olarak kabul ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar