Farsça Tercüman (Edirne) (Ref: FT-2021-09-ED)

Mülteci Hakları Merkezi Edirne
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 651

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Farsça Tercüman (Tam Zamanlı; Edirne)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 01.09.2021 / FT-2021-09-ED

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: Edirne

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun gerek İran gerekse Afganistan’dan göçmen ve sığınmacılara yönelik yürüttüğü kapsamlı hukuki destek faaliyetleri kapsamında, avukat ve danışmanların Farsça konuşan müvekkil ve danışanlarla gerek yüz yüze gerekse telefonla yaptıkları görüşmeler ile çeşitli yazılı tercüme işlerinde görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun Edirne’de bulunan Saha Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuksal Koruma Departmanı içinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Kurumda görevli avukat ve danışmanların Farsça konuşan sığınmacı müvekkil ve danışanlarla ofis içinde yüz yüze veya telefonla gerçekletireceği görüşmelerde ardıl sözlü tercüme;

·       Kurumda görevli avukat ve danışmanların Istanbul’da ve başka illerde Farsça konuşan sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği toplu bilgilendirme toplantılarında ardıl sözlü tercüme;

·       Kurumda görevli avukatların, Edirne, Kırklareli ve gerekli durumlarda çevre illerde yabancıların tutulduğu Geri Gönderme Merkezleri’ne yaptığı müvekkil ziyaretlerine tercüman olarak eşlik etmek;

·       Sığınmacı müvekkil ve danışanlara ait Farsça dilinde çeşitli kişisel belgelerin yazılı tercümesi;

·       kuruma email veya faks yoluyla ulaşan Farsça dilinde mektup ve belgelerin sözlü veya yazılı tercümesi;

·       İlgili üst sorumlunun talimatları dahilinde, belirli gün ve saatlerde, Farsça konuşan danışan ve müvekkillerden kurumun Hukuki Destek Hattı’na gelen telefonlara yanıt vermek;

·       Farsça tercüme konularında, ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Türkçe ve Farsça dillerinde ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Kurumsal iş bölümü, iş akışları ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Sığınmacı müvekkil ve danışanların hukuki destek süreçleri kapsamında kuruma sunduğu her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belgenin gizliliği konusunda hem kurum-içi kurallara hem de yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Paştunca anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Urduca anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Yazılı ve sözlü tercüme alanında çalışma deneyimi;

·       Hassas durumda bireylerle çalışma deneyimi;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Başvuru dosyalarının “Farsça Tercüman – FT-2021-09-ED” başlığıyla ve belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir. 

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde bir adayın kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle yalnızca görüşme aşamasına davet edilen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir. Pozisyon için öngörülen işe alım ya da işe alımların tamamlanması durumunda ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Benzer İlanlar