Finans Asistanı (Ref: TU-IST-22-FIN-03)

ICMC İstanbul
Finans Asistanı
Yüksek Lisans,Üniversite,Lise
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1022

Paylaş

İlan Detayları

ICMC HAKKINDA

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC), uluslarası sivil toplum kuruluşu olup, misyonu; mültecilere, sığınmacılara, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere, insan kaçakçılığı mağdurlarına ve göçmenlere inanç, ırk, etnik köken veya milliyet ayrımı gözetmeksizin yardımcı olmaktır. ICMC, hükümet ve hükümet dışı ortaklarla işbirliği içinde ve dünya çapındaki bir üye ağı aracılığıyla, küresel göç sorunlarına yönelik hak temelli politikalar ve sürdürülebilir çözümler uygular ve savunur. ICMC'nin operasyonları, savunmasız birey ve toplulukların ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve koruma, insani yardım, yeniden yerleşim, göç ve kalkınmaya odaklanmayı amaçlar.

ICMC, kırk yıldır mültecilerin yeniden yerleştirilmesini yürütmek için ABD Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu ile ortaklık kurmuştur. Halihazırda ICMC, uygun mültecileri ABD ve Avrupa Birliği üye devletlerine yerleştirmeye hazırlamak için Dışişleri Bakanlığı ile Yeniden Yerleşim Destek Merkezi (RSC) olarak bir işbirliği anlaşması ve Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA) ile bir sözleşme kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu hizmetin bir parçası olarak, her yıl binlerce mülteci ve aileleriyle birlikte çalışmakta ve onları ABD'ye yerleştirme için gerekli olan her işlem aşamasından geçirmektedir. ICMC'nin Lübnan, Beyrut'ta da bir alt ofisi bulunmaktadır.

İŞ TANIMI

Görüşmeye gelen mültecilere yapılacak ödemelerin hazırlanması ve ödenmesi, ilgili SOP lerde belirtildiği üzere, kayıtların tutulması, dokümantasyonunun yapılması, kasa sorumluluğu ve gerektiğinde diğer nakit ödemelerin yapılması.

SORUMLULUKLAR

 1. Mültecilerin gelmiş oldukları merkeze göre, ilgili SOP de belirtilen miktarlara uygun şekilde ödemeleri hazırlamak.
 2. Ödeme dokumanlarını, ilgili prosedürlere uygun şekilde hazırlayarak, ödemelerin yapılmasını, kayıtlarının tutulmasını ve dosyalanmasını sağlamakMültecilere dağıtılacak meyve suyu, sandviç, gibi ihtiyaçlarının tedariğini sağlamak, otel ve otobüs hizmetlerini organize etmek
 3. Gerektiğinde, finans birimi içinde, kayıt, dokümantasyon ve dosyalama işlemlerine destek olmak
 4. Yöneticisinin talimatları doğrultusunda verilen diğer görevleri uygulamak

GEREKLİLİKLER

 • En az lise mezunu olmak.
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak.
 • Arapça/Farsça ve/veya İngilizce bilgisi tercih sebebidir.
 • İşi en üst düzeyde kişisel ve profesyonel dürüstlükle yürütmeli, ICMC'nin tüm faaliyet ve sorumluluklarında cinsel sömürü ve taciz, taciz, gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzluğa ilişkin sıfır tolerans politikasına uymalı ve aktif olarak desteklemelidir.

YETKİNLİKLER

Davranışsal

 • Titiz, dikkatli ve sistemli
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Sorumluluk sahibi
 • Mülteci ve iş arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurma

Teknik

 • Sistemlerdeki zayıflıkları ve eksiklikleri gözlemleme ve keşfedebilme

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Başvurunuzu 7 Aralık 2022 tarihine kadar cv.rsctume@icmc.net adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu ilettiğiniz emailin konu içeriğine adınızı ve soyadınızı ve ilan referans numarasını (TU-IST-22-FIN-03) ekleyiniz.

Tüm başvurular gizlilik içinde değerlendirilecek olup, yalnızca görüşme için uygun görülen adaylarla irtibata geçilecektir.

Referanslarla mülakat öncesi irtibata geçilebilir.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağını bildirmek isteriz.

ICMC cinsel sömürü ve istismar, taciz, gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili tüm faaliyet ve sorumluluklarında sıfır tolerans politikasına uyan ve uygulanmasını sağlayan bir işverendir. Başvuruların taranması, önceki suistimal kayıtları için inceleme ve referans kontrolünü içerir. ICMC cinsel sömürü, istismar ve tacize ilişkin somut olaylara karışan kişilerin işe alınmasını engellemek için gerekli önlemleri alabilir.

ICMC kültürel çeşitlilik ve birlikteliği gözeterek; herkese din, dil, ırk, cinsiyet, engellilik, cinsel tercihler, inanç ve yaş ayrımı yapılmaksızın eşit istihdam sağlayan bir işverendir.

VERİLERİN KORUNMASI

Başvurunuzu göndererek, ICMC'nin, verdiğiniz bilgileri toplayıp işlediğini kabul edersiniz. Kişisel bilgileriniz yalnızca işe alım amacıyla kullanılacaktır. Başvurunuz kesinlikle gizli tutulacaktır. Her durumda, kişisel bilgileriniz başvuru sürecinin sonuna kadar saklanacak ve daha sonra size bir pozisyon teklif etme şansımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

 

Kişisel bilgilerinizi bize gönderdiyseniz, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu bildirim veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikayetleriniz ve / veya itirazlarınız varsa, lütfen bizimle başvuru adresi üzerinden iletişime geçiniz.

ICMC

The International Catholic Migration Commission (ICMC) is an international non-governmental organization, whose mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity or nationality. In collaboration with governmental and non-governmental partners, and through a worldwide network of members, ICMC implements and advocates for right-based policies and sustainable solutions to address global migration challenges. ICMC’s operations are aimed to respond to the needs of vulnerable individuals and communities, and focus on protection, humanitarian assistance, resettlement, migration and development.
Application Address for all ICMC Positions: cv.rsctume@icmc.net
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar