Finans Asistanı (Ref: FinAsist2)

Genç Başarı Eğitim Vakfı İstanbul
Finans Asistanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1010

Paylaş

İlan Detayları

Görev Tanımı

 • Proje bütçelerinin takibinde Proje Asistanı ile birlikte çalışacak,
 • Finansal şeffaflık ilkesine uygun Türkçe ve İngilizce raporlamaları yapacak,
 • Yürütülen çalışma ve projelerin mali sürdürülebilirliklerini kontrol edecek, mali tabloların aylık olarak güncellenmesini sağlayacak,
 • Proje ortakları ile finansal süreçleri takip edecek ve bu alanda düzenli iletişimde olacak,
 • Bankalar ile günlük operasyonel süreçlerin yürütülmesinden sorumlu olacak,
 • Ön muhasebe süreçlerini kontrol ederek mali müşavir ile ilişkileri sürdürecek,
 • Hizmet alımları ile işe alım süreçlerinde gereken hesaplamalar ile sözleşme ilişkilerini yürütecek,
 • Tüm finansal dokümanların dijital ve matbu arşivlenmesini sağlayacak,

Yetenek ve Nitelikler

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun,
 • Ulusal ve uluslararası hibe fonlarının raporlamalarında görev almış
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • İyi derecede MS Office ve muhasebe programları kullanma becerisine sahip olan,
 • Proje ve Hibe Yönetimi alanında deneyimi olan,
 • Tercihen finans, muhasebe ve ön muhasebe üzerine deneyimi olan,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi olan,
 • Satın alma ve bütçeleme süreçlerine hakim,
 • Gelişmiş iletişim becerilerine sahip olan,

 

“Genç Başarı Eğitim Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Genç Başarı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Genç Başarı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Genç Başarı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.”

 

Genç Başarı Eğitim Vakfı

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Genç Başarı Eğitim Vakfı (“Genç Başarı” veya “Vakıf”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Vakfımıza çalışan adayı olarak başvuruda bulunmanız nedeniyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, referans kontrol süreçlerinin takibi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamakta, yalnızca Vakfımıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde muhafaza altında tutulmaktadır. 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızca gerçekleştirilen sözlü/yazılı başvurular ve iş başvurularına yönelik aracı internet siteleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Söz konusu kişisel verileriniz, yapmış olduğunuz başvurunun olumsuz sonuçlanması ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Vakfımızın saklama ve imha politikası kapsamında 1 yıl içerisinde silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden birine tabi tutulacaktır.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi; Cevizli Mah., Zuhal Cad., Ritim İstanbul Sitesi, A5 Blok, No:51 Maltepe/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru bireysel kep adresiniz olması halinde Vakfımızın kep adresi olan  gencbasari@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gencbasari.org e-posta adresine iletebilirsiniz. 

www.gencbasari.org 

Genç Başarı Eğitim Vakfı

Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere girişimcilik, ekonomi, iş yönetimi, finansal okuryazarlık ve yaratıcılık eğitimleri sunarak ve uygulamalı programlar düzenleyerek gençleri profesyonel hayata hazırlamaktadır.
Genç Başarı Eğitim Vakfı yürüttüğü programlarda iş dünyası ve eğitim arasında bir köprü kurarak; çocuk ve gençlerin kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini, meslek seçimlerini bilinçli yapmalarını sağlamaktadır.
Girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek, girişimciliği teşvik etmektedir.

Benzer İlanlar