Fizik Tedavi Uzmanı (Doktor) (Ref: Ref 088)

MSYD-ASRA Ankara
Doktora
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 423

Paylaş

İlan Detayları

Bir üst amirinin sorumluluğu altında, Fizik Tedavi Uzmanı  aşağıdaki görev ve sorumluluklardan yükümlü olacaktır;

Faydalanıcılar da kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygulanması için fizyoterapistlerle iş birliği kurar. •

 Hastalık durumlarında; - Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaların yapılmasına süpervizörlük eder.

 Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar. –

Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

 - Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabip ile birlikte uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir. –

Fizyoterapi sürecinde,uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarla ilgili  görüş bildirir,  

 Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanılması, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonların önlenmesi için gerekli desteği sağlar.

Yararlanıcıların ilerlemelerini izleme ve değerlendirme ve buna göre müdahele/etkinlik planlarını değiştirmek,

Durumlarını değerlendirmek ve gözden geçirmek için bireyler ve ailelerle görüşmeler yapmak.

 Destek sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olması için yararlanıcıların diğer servis sağlayıcılara yönlendirmelerinin yapılması için gerekli koordinasyonu kurmak,

 Toplum Merkezi / Ofiste grup veya bireysel danışma ve eğitim etkinlikleri ve eğitimleri vermek,gerekli durumlarda toplum merkezi/ofis dışında sunumlar gerçekleştirmek,

  Faaliyetler ve katılımcıların nitel ve nicel durumları hakkında haftalık rapor hazırlamak

 Bilgi ve destek sunmak,

  Belirli bir kişi ya da aile için en iyi eylem şekli hakkında öneride bulunmak ve bazen kararlar almak,

 Eğitim, gözetim ve takım toplantılarına başkanlık etmek.

 Destek bekleyen aile veya birey için en iyi sonucu verecek öneriyi yapmak veya karar almayı sağlamak

 Yararlanıcılara hizmet sağlayıcılara ulaşmak için refakat edilmesinde takımı organize etmek,

 MSYD dahilindeki programlar ve uygulamaları geliştirmek için yetkili tarafından belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirmek.

 Faydalanıcıların kişi/aile/hanenin kayıtlı bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak, ihtiyaçları karşılayan mevcut kaynak durumlarında ihtiyaçlarını gidermek üzere bilgi,tecrübe ve yiyecek dışı temel ihtiyaç malzemeleri sunmak.

 Takımları,meslektaşları, üyeleri ve dış ortakları ve destekçileri ile etkili ilişkiler kurmak ve sürdürmek.  

  Belirlenen zaman aralıklarında haftalık ve/veya aylık raporlamaları yazmak, sorumlu kişilere ulaştırmak,

 İş akışını ilgilendiren ve onay alınması gereken hususlarda program sorumlusunun bilgisi dahilinde işlemleri gerçekleştirmek,

 Merkez içerisinde ki diğer birimlere (MHPSS ve İHA) yapılacak vaka yönlendirmelerine süpervizörlük etmek,

 Yararlanıcıların ihtiyaçlarının oluşması durumunda yardımcı cihaz ihtiyaçlarının tespitini yapıp bildirilmesini sağlamak,

 Rehabilitasyon hizmeti alacak olan vakaya ilişkin her türlü bilgilerin 3. Sahışlar ve kurum tedarikçileri de dahil olmak üzere bilgi paylaşımının yapılmaması,

 Merkez içerisinde ki hasta doktor ilişkisi dışında iş ortamı haricinde herhangi bir şekilde görüşmenin olmaması,

 Fizyoterapi uygulamaları için kullanılan hertürlü malzeme ve cihazın amacına yönelik uygun kullanılmasını sağlamak ,kaybolması ve arıza durumunda ilgili yerlere bildirmek,sarf malzemesi bitiminde zamanında ilgili yerlere bilgi paylaşımı yapmak, 

 

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar