Fizyoterapist

MSYD-ASRA Hatay,Mersin
Physical Therapist
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2262

Paylaş

İlan Detayları
Pozisyon: Fizyoterapist
Görev Yeri: Mersin/Hatay/ Türkiye
Raporlama: a)Süpervizörü: b)Sorumlu olduğu Çalışanlar:
Tarih  

 

1.    MSYD Hakkında

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler,çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşu olarak 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

 

MSYD uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık,tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal alanda  sürdürmektedir. MSYD ulusal düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

 

MSYD düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını yerel otoriteler ile birlikte koordine ederek ihtiyaçları karşılamaya yönelmektedir.

 

MSYD krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

2.    İşin Özeti

Fizik Tedavi ve rehabilitasyon ve ruh sağlığı ve psikososyal destek entegre hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerin yürütmesine yardımcı olacaktır.

3.    Görev ve Sorumluluklar

 

Bir üst amirinin sorumluluğu altında,Fizyoterapist  aşağıdaki görev ve  sorumluluklardan yükümlü olacaktır;

 

•      Sağlıklı Faydalanıcılar da kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

•      Hastalık durumlarında;

-       Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalınrotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

-       Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

-       Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

-       Koruyucu ve destekleyici  rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

-       Fizyoterapi sürecinde,uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir,tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı,durumu kayıt altına alarak uygular.

-       Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

 

•      Yararlanıcıların ilerlemelerini izleme ve değerlendirme ve buna göre müdahele/etkinlik planlarını değiştirmek.

•      Durumlarını değerlendirmek ve gözden geçirmek için bireyler ve ailelerle görüşmeler yapmak.

•      Destek sağlanması konusun da kendilerine yardımcı olması için yararlanıcıları diğer servis sağlayıcılara yönlendirmek.

•      Toplum Merkezi / Ofiste grup ve/ya bireysel danışma ve eğitim etkinlikleri ve eğitimleri vermek,gerekli durumlarda  toplum merkezi/ofis dışında sunumlar gerçekleştirmek.

•      Faaliyetler ve katılımcıların nitel ve nicel durumları hakkında haftalık rapor hazırlamak.

•      Bilgi ve destek sunmak.

•      Belirli bir kişi ya da aile için en iyi eylem şekli hakkında öneride bulunmak ve bazen kararlar almak

•      Eğitim, gözetim ve takım toplantılarına katılmak.

•      Bilgi ve destek sağlamak.

•      Destek bekleyen aile veya birey için en iyi sonucu verecek öneriyi yapmak veya karar almayı sağlamak.

•      Hizmetlere ulaşabilmek için yararlanıcılara hizmet sağlayıcılar ulaşmak için refakat etmek

•      MSYD – ASRA dahilindeki programlar ve uygulamaları geliştirmek için yetkili tarafından belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirmek.

•      Faydalanıcıların kişi/aile/hanenin kayıtlı bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak, ihtiyaçları karşılayan mevcut kaynak durumlarında ihtiyaçlarını gidermek üzere bilgi,tecrübe ve yiyecek dışı temel ihtiyaç malzemeleri sunmak.

•      Takımları,meslektaşları, üyeleri ve dış ortakları ve destekçileri ile etkili ilişkiler kurmak ve sürdürmek.

•      MHPSS analizine,araştırma ve dokümantasyon etkinliklerine katkıda bulunmak.

•      İletişim ekipleriyle ortaklaşa çalışarak MHPSS girdilerinin Sitreps’e girişini sağlamak, vaka çalışmaları ve diğer iletişim mekanizmalarının sağlıklı çalışacağı sistem kayıtlarını tutmak.

•      Belirlenen zaman aralıklarında haftalık ve/veya aylık raporlamaları yazmak, sorumlu kişilere ulaştırmak

4.    Gerekli Nitelikler

 

•      Fizik Tedavi ve rehabilitasyon  lisans mezunu olmak,

•       İletişim yeteneği yüksek, branşı ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip eden,

•      Profesyonel yardım ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi,

•      Farklı nüfus ve gruplarla ilişki kurma ve iletişim kurma becerisi,

•      Esneklik ve durumları değerlendirme kabiliyeti,

•      Bir ekip yapısı içinde veya yalıtılmış olarak çalışabilme, esnek olma ve stresli iş yükü ile başa çıkma ve sınırlı kaynaklarla çalışma becerisi,

•      Güçlü iletişim becerileri,

•      Güçlü problem çözme ve örgütsel beceriler,

•      Esnek ve duyarlı,

•      Akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü Arapça dil bilgisi (opsiyonel);İngilizce iletişim kurma ve yazma becerisi.

5.    Ek sorumluluklar:

 

Kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, pozisyon sahibine, zamanzaman yukarıda belirtilmeyen görev veya sorumluluklar da verilebilir.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

Benzer İlanlar