Fransızca Bilen Sosyal Çalışmacı/Proje Asistanı

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı İstanbul
Sosyal Çalışmacı
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2028

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

SEVGİ VE KARDEŞLİK VAKFI (SEVKAR)

CHARITY AND SOLIDARITY FOUNDATION

Fransızca Bilen Sosyal Çalışmacı/Project Asistanı

Unvan: Proje Asistanı / Sosyal Çalışmacı

Raporlama: Proje Koordinatörü(leri)

Ülke/Şehir: İstanbul / Türkiye

İş Tanımı

Proje Koordinatörlerinin doğrudan denetimi altında, bu pozisyon, SEVKAR’ın insani ve sosyal yardım ilkeleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi göçmen ve mültecilere temel yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ile sorumlu olacaktır. Sosyal Çalışmacı, Proje Koordinatörü ile İzleme & Değerlendirme (MEAL) sorumlusuna düzenli geri bildirim sağlayacaktır. SEVKAR Bilgi Merkezi ile koordineli çalışarak, danışan ve destek isteyenlerin temel insani ihtiyaçları ve hakları çerçevesinde bireysel vaka takibi yapacaktır. Bu pozisyondan gerektiğinde hafta sonu çalışma yapma esnekliği göstermesi beklenir.

Beklenen Sorumluluklar

İzleme & Değerlendirme Sorumlusu (MEAL sorumlusu)

 • Proje hedefleri ve uygulanmasının kavranması (Proje Koordinatörlerinin İzleme ve Değerlendirme planlamalarında ve uygulanmasında raporlama ve sahadan sağlanacak bilgilerle desteklenmesi)
 • Sağlanan servisler ve bireysel vakaların yönetilmesinde araştırma, bilgilendirici materyalleri kullanma (yönetmelikler, araştırmalar ve akademik makaleler vb.) ve saha tecrübesi kaynaklı çıkarımlar sağlama yolları ile geliştirilmesinde destek sağlama

Vaka Yönetimi

 • Ofiste veya ev ziyaretleri sırasında yararlanıcılar ile bireysel/grup halinde görüşmeler yapmak (Bu pozisyondan beklenen aylık görüşme yapılacak kişi/hane sayısı Proje Koordinatörleri ile proje hedefleri ve sahadaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak planlanacaktır.)
 • Proje lokasyonu çerçevesinde SEVKAR Hassasiyet Kriterleri ışığında haftada en az iki gün, ihtiyaç gereğince bazen haftada 5 gün tercüman/saha çalışanı eşliğinde ev ziyaretleri yapmak (Ev ziyaretlerinde ev/aile durumu ile ilgili detaylı değerlendirme yapmak ve ilgili formları doldurmak)
 • Proje Koordinatörleri liderliğinde proje göstergeleri ve SEVKAR Hassasiyet Kriterleri doğrultusunda hassas vakaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için detaylı değerlendirmeler yapmak
 • Proje Koordinatörü/avukatlar liderliğinde bireysel veya grup halindeki yararlanıcılara hukuki haklar, kayıt prosedürleri ve devlet tarafından sağlanan temel ihtiyaç servislerine ulaşımla ilgili bilgilendirme yapmak
 • Proje Koordinatörleri/avukatlar liderliğinde hassas vakaların ilgili devlet veya sivil toplum organizasyonlarına yönlendirmelerini organize etmek ve izlemek

SEVKAR Bilgi Merkezi

 • Yeni kayıt yapılan yararlanıcılara broşür, kılavuz, soru-cevap listeleri ve diğer görsel ya da yazılı araçlar vasıtasıyla temel haklar ve servisler konusunda bilgilendirme yapmak
 • Proje Koordinatörü /MEAL çalışanları liderliğinde Bilgi Merkezi tarafından üretilen bilgilendirici materyallerin geliştirilmesinde ve güncel tutulmasında destek sağlamak

Koordinasyon/İletişim

 • İlgili alanlarda çalışan STK, gönüllü ve diğer paydaşlarla iletişim ve işbirliğini destekleme ve geliştirme (Koordinasyon toplantılarına, bilgilendirici seminerlere, eğitimlere katılma ve çıktılarını Proje Koordinatörlerine raporlama)
 • Proje Koordinatörlerinin liderliğinde ulusal ve uluslararası paydaşlarla iletişim sağlanmasını destekleme
 • Düzenli olarak yapılan proje ekibi koordinasyon toplantılarına katılmak (Sahada yaşanılan problemler, ihtiyaçlar ve ulaşılan hedefler ile ilgili geri bildirim sağlama)
 • Proje Koordinatörleri, diğer sosyal çalışmacılar ve tercümanlar ile ev ziyaretleri ve yeni dosya açılışlarını planlama ile yapılan ilgili haftalık toplantılara katılma
 • Türkiye sığınma prosedürleri ile ilgili güncel durumu sürekli takip etme ve geri bildirim sağlama .
 • Gönüllülere görevleri ile ilgili tecrübe aktarımı ve eşlik

Talep Edilen Nitelikler

 • Lisans derecesi; tercihen eğitim, filoloji, sosyal bilimler, çocuk gelişimi veya ilgili alanlarda lisans derecesi (Sosyal hizmet alanında lisans derecesi tercih sebebidir.)
 • Tercihen en az iki yıl çalışma tecrübesi (STK tecrübesi önceliklidir)
 • İngilizce/Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik (Fransızca dilinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik tercih sebebidir)
 • MS Windows ve MS Ofis Paketleri (Excel, Word, PowerPoint) kullanma konusunda yetkinlik
 • Ölçülebilir analitik düşünme ve organize yeteneği
 • Tercihen göçmen topluluklar ve kırılgan gruplarla çalışma deneyimi

Kişisel Yetkinlikler

 • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı ve katılımı teşvik edici çalışma
 • Dürüstlük ve şeffaflık; yüksek etik standartlarının korunması ve kurumsal ilkelere/davranış kurallarına uyumluluk
 • Profesyonellik; tek başına ve kararlılıkla çalışabilme yeteneği ve günlük zorlukları aşabilmek için dikkatli karar verebilme
 • Takım çalışması; ortak hedeflere ve en iyi sonuca ulaşabilmek için takım içi etkin işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek
 • Sonuç ve hizmet odaklı çalışma; zamanında ve kaliteli sonuçlar üretilmesini destekleme
 • Bilginin yönetilmesi ve paylaşılması; sürekli öğrenme, bilgi paylaşma ve yenilik yapma
 • Hesap verilebilirlik; SEVKAR’ın şeffaflık konusundaki önceliklerini yerine getirme sorumluluğunu üstlenebilme, kendi çalışma ve delegeleri ile ilgili sorumluluk alma
 • İletişim; açık ve doğru iletişimi teşvik etme, katkıda bulunma; karmaşık konuları bilgilendirici ve sabırlı bir şekilde açıklayabilme

Kurum-Genelinde geçerli Yetkinlikler (tüm SEVKAR çalışanları tabiidir):

Bunlar SEVKAR’ın misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve temel çalışma ilkelerine dayanır ve tüm çalışanlar tarafından işin yapılışı ve amaçlara ulaşmada etik kuralları belirler.

 • ‘SEVKAR Davranış Kodu’na tam uyum
 • Profesyonel gelişim imkanı
 • Birlikte Çalışma
 • Hesap Verilebilirlik

 

Önemli Not: Bu iş çağrısı, pozisyona dair yeterlilik ve sorumlulukların kapsamlı bir listesi değildir.

                      Adaylardan referans göstermeleri talep edilecektir.

                      Adayların özgeçmişlerini ve referanslarını, başvuru niyetini açıklayan ön yazı ile en geç 31 Aralık 2019’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Ön yazı ve referans olmayan başvurular değerlendirilmeyecektir.