Geçim Kaynakları Program Yöneticisi (Ref: Geçim Kaynakları Program Yöneticisi)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Program Yöneticisi
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1489

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir. 

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz. 

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz.  

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz. 

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri  www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz. 

Hayata Destek Derneği, İstanbul'da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Geçim Kaynakları Program Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır. 

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Hayata Destek Genel Stratejisine uygun olarak Geçim Kaynakları Programı stratejisini geliştirmek, düzenli revizyonunu yapmak,
 • Derneğin Geçim Kaynakları programına yeni alanlar ve uzmanlıklar kazandırmak adına çalışmalar yapmak,
 • Strateji doğrultusunda geçim kaynakları projeleri geliştirmek, saha ekipleriyle ve Proje Geliştirme ekibiyle birlikte proje tekliflerini hazırlamak,
 • Geçim kaynakları alanında ilgili paydaşlarla koordinasyonu sağlamak,
 • Proje geliştirme ve uygulama süresince ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araç, rehber ve yönergeleri geliştirmek, dokümante etmek ve sahalarda yaygınlaştırmak,
 • Geçim kaynakları proje ekiplerinin kalite süpervizyonunu yapmak, gelişim alanlarını tespit etmek ve saha ekibini gerekli geliştirmeler için desteklemek, periyodik toplantılar ve izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Merkez ofisteki Geçim Kaynakları ekibini ve danışmanları süpervize etmek,
 • Türkiye genelinde iş piyasası analizlerini yapmak, Proje ekiplerine saha bazlı ihtiyaç analizi ve pazar araştırmaları yapmaları konusunda destek olmak,
 • Proje yöneticileri tarafından hazırlanan ve sunulan aylık ve çeyrek yıllık proje ilerleme raporlarını takip etmek
 • Hayata Destek’i kamu yetkilileri, yerel yönetimler, konsolosluklar, BM ajansları, donörler ve diğer ulusal ve uluslararası seviyelerdeki önemli paydaşlar nezdinde temsil etmek.
 • İlgili toplantılara katılmak ve gerekli durumlarda konuyla ilgili konuşma ve/veya sunum yapmak
 • Program ile ilgili konferans ve toplantıları organize etmek ve/veya içerik geliştirilmesinde katılımcı rol üstlenmek,
 • Program ile ilgili yayımlanacak materyallere destek vermek, gerektiğinde basına bilgi aktarıcı röportaj vermek, görünürlük materyalleri ve kaynak geliştirme için İletişim ve Kaynak Geliştirme departmanına program desteği vermek,
 • Program aktivitelerinin tamamlayıcı öğesi olarak savunucu faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak, bu strateji kapsamında toplantılar organize etmek

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Geçim kaynakları alanında en az 7 yıl deneyimli,
 • Türkiye’nin iş piyasasına hakim,
 • Hassas gruplara yönelik Sosyal girişimcilik, kooperatifçilik, meslek edindirme, istihdam, İş karşılığı Nakit (Cash for Work), tarıma dayalı geçim kaynakları, kaynak yaratma ve kapasite geliştirme alanlarının tamamında veya bir kısmında bilgi ve deneyim sahibi,
 • Tercihen insani yardım alanında tecrübeli, Türkiye’deki mevcut bağlama hakim,
 • Profesyonel seviyede İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • Stratejik planlama ve iş takibi konusunda yetkin,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz.

Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.    

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. 

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin

Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”   

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar