Hatay Saha Koordinatörü

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı Hatay
Saha Koordinatörü
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2141

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

Unvan: Hatay Saha Koordinatörü

Raporlama: Program Koordinatörü, Genel Müdür

Ülke/Şehir: Hatay / Türkiye

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bulunan, yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta, çocuk, sığınmacı, göçmen, mülteci, doğal afetler, savaşlar ve diğer toplumsal felaketlerde zarar görmüş, mağdur olmuş, zor duruma konuma düşmüş olan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun yardımda bulunmak; hukuk, eğitim, sağlık, mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ya da bu hizmetlere erişim imkanı sağlamak; toplumsal gelişim, iyileşme, barış, ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile yoksulluğun azaltılması, sağlıklı ve çevreye duyarlı insana yakışır yaşam alanlarının oluşması için çalışmak ve özellikle yukarıda sayılan dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 2015’den bu yana İstanbul ve Hatay’da mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Tanımı

Saha Koordinatörü, SEVKAR’ın Hatay-Kırıkhan ve çevre ilçeleri ve köylerinde yürütülmesi planlanan temel ihtiyaçlar ve  koruma projesi kapsamında Hatay’da yapılan çalışmaların saha düzeyinde yönetilmesinden sorumlu olacaktır. Bu görevin yanında Saha Koordinatörü genel olarak projenin kapsadığı sahanın bulunduğu bölge(ler)deki bireylerin ve yerel ve ulusal paydaşların kurum ve kuruluşların SEVKAR proje aktiviteleri, insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Saha koordinatörü Hatay’ da yapılan tüm çalışmalarda ekibe liderlik edebilmeli, saha iş akışını planlayıp, takip edip, koordinasyon sağlamalıdır. Saha ekipleri ile zorlu saha koşullarında çalışabilmek için gerekli olgunluğa sahip olmalıdır.  Ayrıca güçlü organizasyon becerileri ile hedefler çerçevesinde öncelikleri belirleme konusunda tecrübeli olup, yakın gözetimsiz çalışabilmelidir.

Başlıca Görev ve Sorumluluklar 

Hatay Saha Faaliyetlerinin Yönetimi/Raporlama: 

 • Hatay sahasında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerini ve  çalışmalarını yönetmek

 • SEVKAR Vakfı'nı Hatay'da, bölgede ve deprem ile ilgili toplantılarda temsil etmek

 • Sorumlu olduğu sahada çalışacak olan çalışanların işe alınmasında yardımcı olmak, çalışma alanını, görev ve sorumluluklarını tanıtmak

 • Sorumlu olduğu sahada çalışanlardan günlük, haftalık ve aylık rapor temin etmek, bunları derlemek ve Program  Koordinatörüne iletmek

 • İlgili birimlerde çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak, iş planı yapmak, toplantılar organize etmek ve alınan kararları Program  Koordinatörüne iletmek

 • Sahada faaliyet gösteren diğer paydaş kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve hizmetlerini haritalamak ve bunları düzenli olarak paylaşmak

 • Performans değerlendirme amacıyla proje yararlanıcılarının memnuniyetlerini takip etmek üzere çalışmalara belirli aralıklara eşlik etmek

 • Hatay sahasındaki mülteci ve yerel toplulukların temel ihtiyaçlara ve sosyal haklara erişiminde yaşanan yerel, bölgesel ve ülke çapındaki gelişmeleri ve ihtiyaçları takip etmek 

Talep Edilen Nitelikler

 • Lisans ya da yüksek lisans derecesi (Göç ve  STK yönetimi  alanlarında yüksek lisans ve doktora derecesi tercih sebebidir) 

 • Ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarında ilgili rolde en az 3 yıl iş deneyimi  İngilizce/Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik

 • Proje yönetimi ve raporlama bilgisine sahip olma

 • MS Windows ve MS Ofis Paketleri (Excel, Word, PowerPoint) kullanma konusunda yetkinlik 

 • Tercihen göçmen topluluklar, kırılgan gruplarla ve afet konusunda çalışma deneyimi

 

Kişisel Yetkinlikler

 • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı ve katılımı teşvik edici çalışma

 • Dürüstlük ve şeffaflık; yüksek etik standartların korunması ve kurumsal ilkelere/davranış kurallarına uyumluluk

 • Profesyonellik; tek başına ve kararlılıkla çalışabilme yeteneği ve günlük zorlukları aşabilmek için dikkatli karar verebilme

 • Takım çalışması; ortak hedeflere ve en iyi sonuca ulaşabilmek için takım içi etkin işbirliğini geliştirme ve teşvik etme

 • Sonuç ve hizmet odaklı çalışma; zamanında ve kaliteli sonuçlar üretebilme

 • Bilginin yönetilmesi ve paylaşılması; sürekli öğrenme, bilgi paylaşma ve yenilik peşinde olma

 • Hesap verilebilirlik; SEVKAR Vakfı’nın şeffaflık konusundaki önceliklerini yerine getirme ve bu konuda kendi iş alanı çerçevesinde sorumluluk alma

 • İletişim; açık ve doğru iletişimi teşvik etme, katkıda bulunma; karmaşık konuları bilgilendirici ve sabırlı bir şekilde açıklayabilme

 • Esnek ve değişken bağlamda çalışma ve beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilme becerisi

 • Ölçülebilir analitik düşünme ve organizasyon yeteneği  

 

Başvurularda özgeçmiş (CV), önyazı ve referans iletilmelidir. Başvuru değerlendirme sürecinde yalnızca asıl listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Başvurunuzu ve ilgili evraklarınızı ilgili posta adresine 31.03.2023 tarihine kadar basvuru@sevgivekardeslikvakfi.org.tr  adresine ‘HFC-1’ kodu ile gönderiniz.