HR & System Manager (Malatya) (Ref: 1)

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Malatya
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (B1, Level 3, Pre-Intermediate ),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 726

Paylaş

İlan Detayları

JOB DESCRIPTION

HR and System Manager

Malatya Şam Derneği is a non-governmental organization seeking solutions to the problems of refugees and asylum seekers living within the borders of Malatya, trying to meet their needs and contribute to the city. Malatya Şam Derneği, in partnership with Concern Worldwide conducted by the Project for increasing the resistance of the Emergency Protection and Refugees in Turkey, is looking for a potential candidate for the '' HR and System Manager '' position.

 

Job Identification

Job Title                                HR and System Manager

Location                                Malatya/Battalgazi

Reporting Line                      Project Manager and Board of Directors

Contract Length                    Fixed time; 12 months

                                                            

The project will be carried out within the borders of Malatya province. It will be run full time under the supervision of the Project Coordinator and Project Officers.

 

Duties and Responsibilities

 1. Facilitate and implement the recruitment activities in conjunction with relevant staff, formulate and implement action plan derived from agreed policy to ensure the people needed by Concern are available in terms of numbers and the necessary experience, qualifications and skills.
 2. Coordinate with relevant staff and maintain the standard recruiting and hiring process according to the HR manual.
 3. Preparing Monthly Payroll
 4. Ensure staff orientation on policies and procedures
 5. Establish and monitor the implementation of Performance Development Review and probation system, ensuring that it operates equitably and consistently across the organization
 6. To arrange the installation and operation of the project system
 7. Organizing new partnership relations and creating fund resources, using fund resources effectively

 

Skills, Qualifications, Experience and Attitude Required

People who will be HR and System Manager;

 1. Minimum five years relevant work experience in a similar capacity preferably in NGO sector. Lesser experience with Master’s degree acceptable.
 2. University degree in social work, sociology, international relations, economics or other social science programs
 3. Good written and spoken English & Turkish with good communications skills. Arabic is an asset.
 4. Familiar with the Turkish Labour Law
 5. Personnel management experience.
 6. Ability to work in a systematic and organized manner.
 7. Communication skills and ability to engage in effective diplomatic relations with other people.
 8. Be able to use PSS program
 9. Excellent Computing Skills (Microsoft Office), including the use of spreadsheets and spreadsheets.
 10. Attention to detail and excellence in mathematical skills
 11. Commitment to humanitarian principles and values
 12. Equal opportunity and respect for gender practices
 13. To work in EU projects and to have the necessary trainings in this field
 14. Previous employees in our institution are preferred.

 

İŞ TANIMI

İNSAN KAYNAKLARI VE SİSTEM  YÖNETİCİSİ

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği , Malatya sınırları içerisinde yaşayan mülteci ve sığınmacı durumundaki kişilerin problemlerine çözüm arayan, ihtiyaçlarını gidermeye ve şehre katkı sunmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Concern Worldwide ortaklığında yürüttüğü Acil Koruma ve Türkiye’deki Mültecilerin Direncini Arttırmaya Yönelik Proje kapsamında  ‘’İnsan Kaynakları ve Sistem Yöneticisi’’ niteliklerine sahip bir aday aramaktadır.

İş Tanımlama

İş Ünvanı                             İnsan Kaynakları ve Sistem Yöneticisi

Yer                                       Malatya/Battalgazi

Raporlama                          Proje Yöneticisi ve Yönetim Kurulu

Sözleşme Süresi                Tam Zamanlı  ; 12 Ay

 

Proje Malatya il sınırları içerisinde yürütülecektir. Proje Menajeri  ve Yönetim Kurulu  gözetiminde tam zamanlı olarak çalıştırılacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

 1. İşe alım faaliyetlerini ilgili personel ile birlikte kolaylaştırmak ve uygulamak, ihtiyaç duyulan kişilerin sayı ve gerekli deneyim, nitelik ve beceriler açısından erişilebilir olmasını sağlamak için kararlaştırılan politikadan türetilmiş eylem planını formüle etmek ve uygulamak.
 2. İnsan Kaynakları kılavuzuna göre standart işe alım ve işe alım sürecini sürdürmek.
 3. Aylık Bordrolar hazırlamak
 4. Politikalar ve prosedürler konusunda personel oryantasyonunu sağlamak
 5. Kurum genelinde eşit ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için personel gelişimini ve Performans Geliştirme Gözden Geçirme'nin uygulanmasını desteklemek ve kolaylaştırmak
 6. Proje sisteminin kurulumunu ve işleyişini düzenlemek
 7. Yeni ortaklık ilişkileri düzenlemek ve Fon kaynağı yaratmak, Fon kaynaklarını etkili kullanmak

 

Aranan Nitelikler

İnsan Kaynakları ve Sistem Yöneticisi   olarak çalışacak kişilerde;

 1. Özellikle STK sektöründe benzer kapasitede en az 5 yıl iş tecrübesi. (Master derecesi ile daha az deneyim kabul edilebilir).
 2. Sosyal hizmet, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, işletme veya diğer sosyal bilimler programlarında üniversite diploması
 3. İyi iletişim becerileri ile iyi yazı ve konuşma becerisi İngilizce ve Türkçe dillerinde. Arapça dilinin de olması  tercihimizdir.
 4. Türk İş Kanunu'na aşina olmak
 5. Personel yönetimi deneyiminin olması
 6. Sistematik ve organize bir şekilde çalışabilme becerisi.
 7. İletişim becerileri ve diğer insanlarla etkili diplomatik ilişkilerde bulunma kabiliyeti.
 8. SPSS programını Kullanabiliyor olmak
 9. Mükemmel Hesaplama Becerileri (Microsoft Office),e-tablo ve elektronik posta kullanımı dahil.
 10. Matemetiksel beceri de ayrıntıya ve mükemmelliğe dikkat
 11. İnsani ilke ve değerlere bağlılık
 12. Fırsat eşitliği ve cinsiyet uygulamalarına saygı göstermek
 13. AB projelerinde çalışmış, ve bu alanda gerekli eğitimleri almış olmak
 14. Kurumumuzda daha önceden çalışanlar tercih sebebidir.