Hukuki Danışman (Ankara- Yalova- Denizli) (Ref: HK2019 – (Başvurduğunuz Şehir))

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Denizli,Ankara,Yalova
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1292

Paylaş

İlan Detayları

 

Sözleşme türü:

 

Tam Zamanlı

Kontrat süresi:

Mart 2019 – Haziran 2019 ( Uzatılacak)

 

Çalışma yeri:

 

Tabloya bakınız.

 

 

 

Proje hakkında:

 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Haziran 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

 

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmet biriminde görev alacak şekilde 3 hukuki danışman işe alınacaktır.

 

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

Pozitif Yaşam

Yalova

İngilizce - Türkçe

Pozitif Yaşam

Denizli

İngilizce Türkçe

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Ankara

İngilizce - Türkçe

 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

 

Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında tam zamanlı, ofis içinde 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

 

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,
 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

 

 

 

 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 

Eğitim  

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak,

Deneyim 

Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); insan hakları hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, sağlık hukuku, mülteci Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,

Dil  

Lütfen yukarıdaki tabloya bakınız.

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

 

 

 

 


İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

 

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir özgeçmiş  ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun HK2019 – (Başvurduğunuz Şehir) konulu bir email ile ilanda belirtilen başvuru adresine gönderilmesi gereklidir.

 

Başvuru için son tarih 15 Nisan 2019, Pazartesi 23:59.

 

 

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar