Hukuki Danışman (Ref: 2021/MB/Adana/HD)

Pozitif Yaşam Derneği Adana
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1475

Paylaş

İlan Detayları

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Adana

Proje hakkında:
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete (TCDŞ) maruz kalmış ya da mağduriyet riski olan mülteci erkek ve oğlan çocuklarının daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında bir proje yürütülmektedir.

Proje, Pozitif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Erkekler ve oğlan çocuklarının karşılaştıkları TCDŞ’nin etkilerini azaltarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılan 2 hizmet birimi ile İzmir ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Adana hizmet biriminde çalışmak üzere 1 Hukuki Danışman istihdam edilecektir.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:
Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında tam zamanlı, ofis içinde (Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman uzaktan hizmet sunumu olabilir) 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır. 24 saat hizmet veren destek hattı çağrılarına yanıt vermek için vardiyalama yapılabilmektedir.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan TCDŞ mağduru veya karşılaşma riski altında olan erkekler ve oğlan çocuğu mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,
 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek.
 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim  

Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun; Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak.

Deneyim 

Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); İnsan Hakları hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, Sağlık Hukuku ve Mülteci Hukukuna İlişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak.

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

İlave deneyim ve yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının koruma projelerinde 3 yıl görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet veya Göç alanında 3 yıl hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce erkeklik alanında eğitim almış olmak veya çalışma deneyiminin olması tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. E-Posta başlığına ilandaki referans kodunu yazarak, özgeçmişiniz veTürkçe motivasyon mektubunuzla birlikte başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 18 Nisan 2021 Pazar 23:59'dur.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar