Hukuki Danışman

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
Hukuk Danışmanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1024

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: İstanbul

Proje hakkında:
Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Kurumunun finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 7 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda İstanbul hizmet biriminde çalışmak üzere 1 Hukuki Danışman istihdam edilecektir.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:
Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında tam zamanlı, ofis içinde (Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman evden çalışma modeli izlenebilir) 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,
 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim  

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak,

Deneyim 

Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); İnsan Hakları Hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, Sağlık Hukuku, Mülteci Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. Türkçe motivasyon mektubunuzla birlikte ayrıntılı öz geçmişinizi belirtilen mail adresine (ik@pozitifyasam.org) konu bölümüne "HD2021-İstanbul" yazarak başvurularınızı gönderebilirsiniz. İlan 24.10.2021 tarihinde saat 23.59'da kapanacaktır.