İdari Asistan (İstanbul) (Ref: IA-2020-07-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1389

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  İdari Asistan (Tam Zamanlı; Istanbul)

Duyuru Tarihi ve Referansı: 27.07.2020 / IA-2020-07-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

 Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

 1- Çalışma Yeri: Istanbul

 2- Görev ve İş Tanımı:

 Bu pozisyon, kurumun mali yönetim, satın almalar, hizmet alımları, proje faaliyetleri ve dış muhattaplarla ilişkilere dair devam eden idari nitelikli iş ve süreçlerini desteklemek üzere, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun İdari Destek Birimi içinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Ofis ihtiyaçlarıyla ilgili çeşitli satın almaların ve hizmet alımlarının yapılmasına destek;

·       Ofis demirbaşları, ekipmanlar ve diğer malzemenin dağıtım ve takibiyle ilgili işler;

·       Harcama belgelerinin tutulması, günlük kasa düzeni, ön muhasebe ve mali raporlama süreçlerine destek;

·       Etkinlik ve seyahat organizasyonlarına destek;

·       Yazılı çıktıların basımı, dağıtımı, tasnif ve istiflenmesine dair teknik konularda destek;

·       İş güvenliği ve insan kaynakları yönetimine dair teknik konularda destek;

·       Dış muhattaplarla iletişim süreçlerine destek;

·       İdari Destek Birimi içinde ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

 3- Beklenen Nitelikler:

 Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Üniversite mezunu olmak;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Kurumsal hiyerarşi, protokoller ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Görev ve iş tanımıyla ilgili değişikliklikler konusunda esneklik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak.

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;

·       Satın alma, hizmet alımları, ön muhasebe ve mali raporlama konularında temel bilgi ve tecrübe;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak.

 Başvuru Yöntemi:

 Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği hususlarını içermesi beklenmektedir.

 Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “İdari Asistan (İstanbul) – IA-2020-07-IST” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde bir adayın kabulüne kadar açık kalacaktır; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme ve Bildirim Süreci:

 Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak; yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir.

Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde bir adayın belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir.

“IA-2020-06-IST” Referansıyla Çıkan İlan İçin Başvuru Göndermiş Olan Adaylar:

Daha önce aynı pozisyon için 25.06.2020 tarihinde “IA-2020-06-IST” referansıyla yayımlanan ilanımıza istinaden başvuru göndermiş olan değerli adayların bu yeni ilana istinaden yeniden başvuru göndermelerine gerek yoktur. “IA-2020-06-IST” referanslı ilan için gelen başvuruların inceleme, görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar