Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

İdari Asistan (Ref: ASIST2020-(ANKARA))

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
İdari Asistan
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2208

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

 

Sözleşme türü:

 

Tam Zamanlı

Sözleşme süresi:

Nisan 2020- Eylül 2020

 

Çalışma yeri:

 

Ankara

 

Proje hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye Ofisi ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Eylül 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.

 

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini arttırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılmış olan hizmet birimleri ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği bünyesinde 1 idari asistan işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

 Ankara

İngilizce

 

 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

İdari asistanın mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

  • Proje kapsamında hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak için proje koordinatörüne yardımcı olmak.
  • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak ve gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak için proje koordinatörüne yardımcı olmak,
  • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak ve aylık olarak hizmet birimlerinden gelen raporlamaların kalitesini kontrol etmek için proje koordinatörüne yardımcı olmak.
  • Kilit mülteci grupların ihtiyaçlarının ve ilgili paydaş kurumların haritalama çalışması sürecine asistanlık etmek. İlgili hizmet birimi çalışanıyla birlikte haritalama çalışması yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak.
  • Çalıştığı STK’nın sorumlu olduğu çalışmalara -hizmet birimindekiler de dahil olmak üzere- haftalık/aylık çalışma planlarını oluşturulması ve takip edilmesi için proje koordinatörüne yardımcı olmak.
  • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak, lojistik çalışmaları yürütmek, proje kapsamında etkinlik organizasyonu ve satın almaların standart işletim prosedürlerine ve uygulayıcı kurum prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
  • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak.

 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim  

En az 2 yıllık üniversite derecesi

Deneyim 

En az 1 yıl sivil toplum alanında benzer bir projede profesyonel çalışma deneyimi

Dil  

İngilizce

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek; temel bilgisayar okuryazarlığı ve ofis gereçlerini kullanabilme becerisi.

Uyruk

Türkiye vatandaşı olmak


Beceri ve ek yetkinlikler:

- Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

- Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında çalışmış olması tercih sebebidir.

- Belirtilen şehirde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.

- Seyahat engeline sahip olmamak.

- Stresle baş etme becerisi yüksek olmak.

- Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek bir motivasyon mektubunun ASIST2020-(ANKARA) konulu bir e-mail ile ilanda belirtilen başvuru adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Farklı bir yöntem ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2020, Çarşamba, 23:59.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar