İletişim Asistanı (Ref: "İA 2022/ Ad Soyad")

RET Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2057

Paylaş

İlan Detayları

Raporlama

RET Ülke Direktörü ve Global İletişim Müdürü’ne raporlama yapar

Görev Yeri

Ankara (Seyahat gerektirir)

Genel Sorumluluklar:

RET Ülke Direktörünün sorumluluğu altında;

 • Projenin uygulanması, topluluklar ve yerel ortaklar arasında RET'in tanınması ve yerel düzeyde bağışçı görünürlüğünü sağlamak için görünürlük materyalleri üretmek
 • Gerektiğinde geçici içerik ve tasarımlar geliştirmek
 • Ülke Direktörü’nün çalışanlarla iletişiminde (iç iletişim) yardımcı olmak ve çalışanların  rutin işlerinde ihtiyaç duyduğu iletişim araçlarını üretmek (servis kartları, kartvizitler, ulaşılamayan malzemeler, vb.)
 • Proje Yöneticilerine / Koordinatörlerine, projenin iletişim faaliyeti gerektiren yönlerinde yardımcı olmak (ör. Etkinlikler, videolar, gençlik çevrimiçi ağları, radyo programları, vb.)
 • Yerel basın ve medyadan gelen talepler için ilk irtibat kişisi olmak

RET'in Global İletişim Müdürü gözetiminde İletişim Asistanı aşağıdakilerden sorumludur:

 • Ülke personelinin RET’in ana iletişim araçlarının, kimliğinin, sloganlarının ve küresel misyonunun farkında olmasını (ve kullandığını) sağlamak
 • Ülke çalışanlarının fotoğraf/ video çekerken veya kişisel sosyal medyada yayınlarken güvenlik ve onay konularını anladığından emin olmak ve RET'in resmi iletişim prosedürlerinin uygulandığını doğrulamak
 • RET’in küresel medya platformlarında (web sitesi, sosyal medya, haber bültenleri, küresel broşürler, vb.) kullanılmak üzere RET’in ülkedeki etkinlikleri ve başarıları hakkında içerik oluşturmaya yardımcı olmak

Özel Sorumluluklar:

Kurum-içi  Eğitim

 • RET’in küresel misyonu ve iletişim prosedürleri ve araçları hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmak
 • RET’in görevi, RET’in İletişim Araç Seti, RET’in Kurumsal Kimliği, RET’in Güvenlik ve Onay prosedürleri, kişisel sosyal medyanın güvenli kullanımı vb. konularda kilit personel üyeleriyle eğitimler düzenlemek
 • İletişimle ilgili personel şikayetlerini, önerilerini ve ihtiyaçlarını toplamak ve bunları RET'in İletişim Ekibine iletmek

İçerik Oluşturma

 • Basılı ve çevrimiçi kullanım için net ve iyi hedeflenmiş metinler ve makaleler tasarlamak
 • Diğer ekip üyelerinden gelen içeriğin provasını okumak, yorum yapmak ve doğruluk kontrolü yapmak
 • İçerik oluşturma kapsamında gereken hikayeleri, gerçekleri, verileri ve tanıklıkları bulmak için RET ülke personeli ile koordineli çalışmak
 • Yayınlanmadan önce tüm içeriğin uygun dahili doğrulama kanallarından geçtiğinden emin olmak
 • RET’in ülkedeki varlığının iyi organize edilmiş ve güvenli bir fotoğraf kaydını oluşturmak
 • RET projelerinin videolarını hazırlamak (Global İletişim Yöneticisi veya Ülke Direktörü tarafından istenirse)
 • El ilanları ve broşürler için RET’in kurumsal görsel kimliği ve temel mesajlarıyla uyumlu tasarım düzenlemek
 • Gerektiğinde üst düzey tasarımlar ve videolar üretmek için harici profesyonellerle çalışmak (yüksek kaliteli tasarım ve videolar üretmek için gerektiğinde özet taslakları hazırlamak, tedarik kurallarını izlemek, fiyatları müzakere etmek, kaliteyi doğrulamak, lojistik ve finans gibi diğer RET departmanları veya RET HQ ile koordinasyon sağlamak)

Materyal Oluşturma

 • Proje uygulama bölgelerindeki ana baskı ve dijital malzeme hizmet sağlayıcıları hakkında güçlü bir bilgi geliştirmek ve onlarla mesleki ilişkiler kurmak
 • Baskı süreçlerini, renk kodlarını ve formatları anlamak ve güncel kalmak; baskı malzemelerini ve özelliklerini bilmek, ekibin ihtiyaçlarına uygun malzeme üretebilmek için ortalama fiyat anlayışına sahip olmak;
 • Fiyatları müzakere etmek, üretimin proje bütçeleri kapsamında olduğunu doğrulamak, kaliteyi doğrulamak, son teslim tarihlerinin karşılandığından emin olmak, teklifler için kesin talepler hazırlamak;
 • Görünürlük malzemesinin personel ve proje sahaları arasında dağıtıldığından emin olmak, malzemeleri güvenli bir şekilde depolamak ve mağazadakilerin bir envanterini tutmak

Gerekli Temel Yetkinlikler

 • Bir iletişimci veya gazeteci pozisyonunda (veya düzenli içerik oluşturmayı gerektiren diğer herhangi bir pozisyonda) deneyime sahip olmak
 • Stratejik düşünme ve iletişimi kuruluşun hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmek;
 • Güçlü bir estetik ve tasarım duygusuna sahip olmak
 • Güvenlik ve rıza doğrulamalarını, dahili prosedürleri ve kuralları yakından takip etme kapasitesine ve doğal eğilime sahip olmak

 Teknik Yetkinlikler

 • Gazetecilik, İletişim, Görsel sanatlar veya diğer ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmak (tercihen yüksek lisans derecesi)
 • İngilizce ve Türkçe dillerinde mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Düzenli olarak yazılı içerik oluşturmada deneyim ve CMS'de bilgi sahibi olmak, Wordpress etkin kullanabilmek;
 • Yazılım paketi bilgisine ve Microsoft Office'teki (Teams, Sharepoint, Word, Excel, Power-Point) kapsamlı yetenekler dahil olmak üzere mükemmel kelime ve bilgi işlem becerilerine sahip olmak;
 • Tasarım ve video yazılımı ile çalışma deneyimine sahip olmak, tercihen Adobe Creative Could (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro)
 • Fotoğrafçılık deneyimine sahip olmak (görüntü yakalama ve düzenleme), set olarak kabul edilen video ve ses yakalama deneyimine sahip olmak
 • Sosyal medya platformları ve web sitesi içerik yönetim sistemleri hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmak

Not 1: Adayların aranan yetkinliklerde varsa örnek çalışmalarını gösterir portfolyolarını paylaşmaları beklenmektedir.

Not 2: RET pozisyonun doldurulmasının aciliyetine istinaden gönderilen özgeçmişleri belirtilen son başvuru tarihinden önce değerlendirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda erken başvurular teşvik edilmektedir. RET yüksek sayıdaki başvurudan dolayı tüm adaylara bireysel olarak dönüş yapamayabilir. Mülakat için sadece kısa listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir.

RET

RET, insanların acil durumlarda, süregelen krizlerde ve hassas şartlarda yaşadıkları acıları hafifletmek, direnme güçlerini arttırmak, öz güvenlerini ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerilerini geliştirmek amacına kendisini adamış bir sivil toplum kuruluşudur.

Benzer İlanlar