İnsan Kaynakları Sorumlusu(MALATYA) (Ref: 9)

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Malatya
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Sorumlusu
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 708

Paylaş

İlan Detayları

JOB DESCRIPTION

Human Resources Officer

Malatya Şam Derneği  is a non-governmental organization seeking solutions to the problems of refugees and asylum seekers living within the borders of Malatya, trying to meet their needs and contribute to the city. Malatya Şam Derneği , in partnership with Concern Worldwide conducted by the Project for increasing the resistance of the Emergency Protection and Refugees in Turkey, is looking for a potential candidate for the '' HR Offcicer '' position.

 

Job Identification

Job Title                             Human Resources Officer

Location                             Malatya/Battalgazi

Reporting Line                   Project HR&System Manager

Department                        Human Resources

Contract Length                  Fixed time; 8 months

 

The project will be carried out within the borders of Malatya province. It will be run full time under the supervision of the Project Coordinator and Project Officers.

Duties and Responsibilities

 1. Prepare payroll of national staff in liaison with Finance team to ensure all local staff receive the correct monthly payments on time
 2. Facilitate any other allowances if applicable as per policy and incorporate with monthly payroll for payments.
 3. Initiate the process for social security.
 4. Maintain the staff leave sheet and file accordingly
 5. Follow and verify the Overtime/ CTO claims
 6. Maintain the staff contact list and ensure circulation to all staff
 7. Maintain the staff files ensuring all the necessary documents are on file including up to date bank account information
 8. Receive all applications for staff training and forward to Senior Management for review
 9. Ensure all policies and procedures are properly explained to all staff during orientation meetings and updated on a regular basis if there is any change.
 10. Organize and conduct regular meetings with individual staff and departments to ensure all staff has complete information about policies and procedures.
 11. Coordinate with Logistics and IT for email address, laptop, sitting arrangement
 12. Maintain the process for entry visas, border travel passes, resident permits and work permits ensuring all paperwork is completed in time and according to Turkish legal requirements.

 

Skills, Qualifications, Experience and Attitude Required

People who will be Human Resources Officer;

 1. Minimum three years relevant work experience in a similar capacity preferably in NGO sector. (Lesser experience with Master’s degree acceptable).
 2. University degree in social work, sociology, international relations, economics or other social science programs
 3. Good written and spoken English & Turkish with good communications skills. Arabic is an asset.
 4. Familiar with the Turkish Labour Law,
 5. Personnel management experience.
 6. Ability to work in a systematic and organized manner.
 7. Excellent Computing skills (Microsoft Office), including use of spread sheet and electronic mail.
 8. Attention to detail and excellent in numeracy
 9. Commitment to humanitarian principles and values
 10. Commitment to Concern equal opportunity and gender practices

 

İŞ TANIMI

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

Malatya Şam Derneği, Malatya sınırları içerisinde yaşayan mülteci ve sığınmacı durumundaki kişilerin problemlerine çözüm arayan, ihtiyaçlarını gidermeye ve şehre katkı sunmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.Malatya Şam Derneği  Concern Worldwide ortaklığında yürüttüğü Acil Koruma ve Türkiye’deki Mültecilerin Direncini Arttırmaya Yönelik Proje kapsamında  ‘’İnsan Kaynakları Sorumlusu’’ niteliklerine sahip bir aday aramaktadır.

İş Tanımlama

İş Ünvanı                            İnsan Kaynakları Sorumlusu

Yer                                     Malatya/Battalgazi

Raporlama                         Proje Müdürü ve Proje Sistem Müdürü

Sözleşme Süresi               Tam Zamanlı  ; 8 ay

 

Proje Malatya il sınırları içerisinde yürütülecektir.Proje Koordinatörü ve Proje sorumluları gözetiminde tam zamanlı olarak çalıştırılacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

 1. Tüm yerel personelin zamanında doğru aylık ödemeleri almasını sağlamak için Finans ekibiyle irtibat halinde personelin bordrosunu hazırlamak
 2. Politikaya göre uygunsa diğer ödenekleri kolaylaştırmak ve ödemeler için aylık maaş bordrosunu eklemek.
 3. Sosyal güvenlik sürecini başlatmak.
 4. Çalışanların izin belgesi ve dosyalarını uygun şekilde tutmak
 5. Fazla Mesai / CTO taleplerini takip etmek ve doğrulamak
 6. Personel irtibat listesini muhafaza etmek ve tüm personele dağıtımı sağlamak
 7. Güncel banka hesap bilgileri de dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerin dosyada olduğundan emin olarak personel dosyalarını saklamak
 8. Personel eğitimi için tüm başvuruları almak ve gözden geçirilmek üzere Üst Yönetim'e iletmek
 9. Oryantasyon toplantıları sırasında tüm politika ve prosedürlerin tüm personele uygun şekilde açıklanmasını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda düzenli olarak güncellenmesini sağlamak.
 10. Tüm personelin politikalar ve prosedürler hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmasını sağlamak için bireysel personel ve departmanlarla düzenli toplantılar düzenlemek ve yürütmek.
 11. E-posta adresi, dizüstü bilgisayar, oturma düzeni için Lojistik ve Bilişim Teknolojileri ile koordinasyon sağlamak
 12. Giriş vizesi, sınır geçişleri, ikamet izinleri ve çalışma izinlerinin tüm evrakların zamanında ve Türk yasal gerekliliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli süreci sürdürmek

 

Aranan Nitelikler

İnsan Kaynakları Görevlisi olarak çalışacak kişilerde;

 1. Özellikle STK sektöründe benzer kapasitede en az üç yıl iş tecrübesi.
 2. Sosyal hizmet, işletme, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi veya diğer sosyal bilimler programlarında üniversite diploması
 3. İyi iletişim becerileri ile iyi yazı ve konuşma becerisi İngilizce ve Türkçe dillerinde. Arapça dilinin de olması  tercihimizdir.
 4. Türk İş Kanunu'na aşina olmak
 5. Personel yönetimi deneyiminin olması
 6. Sistematik ve organize bir şekilde çalışabilme becerisi.
 7. Mükemmel Hesaplama Becerileri (Microsoft Office),e-tablo ve elektronik posta kullanımı dahil.
 8. Matemetiksel beceri de ayrıntıya ve mükemmelliğe dikkat etmesi
 9. Türk Vatandaşı olma
 10. İnsani ilke ve değerlere bağlılık
 11. Fırsat eşitliği ve cinsiyet uygulamalarına saygı göstermek