İnsan Kaynakları Sorumlusu (Ref: GIZ - 002)

Kızıltepe Lider Kadın Derneği Mardin
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1055

Paylaş

İlan Detayları

 

İŞ İLANI

Kızıltepe Lider Kadın Derneği büyüyen ekibinde yer alacak ve aşağıda belirtilen iş tanımını gerçekleştirebilecek özelliklere sahip İK Sorumlusu aramaktadır.

 

Pozisyon:

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Çalışma Alanı:

Projenin İK birimi idari ve yönetim süreci

Ana Sorumluluk Alanı:

         Projenin tüm uygulama işlemlerinin yapılması, İK birimi

         İdari işlerinin yapılması ve raporlaması

 

İş Tanımı

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu:

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili kuralları takip etmek,
 • Sorumluluğundaki süreçlerin güncel yasal mevzuata ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu kontrol eder ve mevzuat/prosedür değişimlerine göre üst yetkililerin onayı ile sorumluluğundaki süreçleri güncelleyerek ilgili çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun Politikası ve Hedefleri doğrultusunda çalışmak,
 • Personellerin ücretli, ücretsiz ve yıllık izin izinlerinin takip edilmesi,
 • Çalışanların işle ilgili sorunlarının dinlenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması,
  • Aylık; bordro ve maaş dosyalarının hazırlanması,

 

 • SGK tahakkuk ve İş-Kur işlemlerinin yapılması,

 

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulup muhafaza edilmesi,

 

 • İK faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanıp üst yönetime sunulması,

 

 • İşe alım süreçleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

 

 • İşe alım sonrası faaliyetleri yürütmek,

 

 • İşten ayrılan personel ile ilgili işlemlerin yapılması,

 

 • Personel yönetmeliği ve ilgili iş kanunu çerçevesinde kurallara uymayan personelle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 

 • İdari İşler süreçlerine destek verilmesi,

 

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) politikalarına uymak,
 • Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranmak,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,
 • Güvenlik olaylarını ve ihlalleri ilgili birimlere haber vermek,
 • Kuruluşun kalite yönetim ve hizmet gereklilikleri ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak,
 • İK Bilgi sistemini oluşturan birimin sistem kurulum çalışmalarını kontrol ederek gerekli düzeltmelerle ilgili geri bildirimde bulunmak ve ilgili birimlerle çalışarak İK yönetim süreçleri ile ilgili kurumsal ve/veya mevzuat değişikliklerinin İK bilgi sisteminin alt yapısına yansıtılmasını sağlamak,
 • İK bilgi sistemi ile ilgili veri girişi raporlama ve arşivlemenin yapılmasını sağlamak,
 • İK süreçlerine ilişkin planlar (personel ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyaç analizi verileri vb.)ve öngörülen bütçe parametreleri doğrultusunda bütçe dönemine ait maliyet kalemlerini araştırmak ve İK süreçlerine ilişkin bütçeleme ve raporlama faaliyetlerine destek vermek ,
 • İK yönetim politikasının oluşturulması için araştırma yapmak, İK prosedürünün hazırlanması ile ilgili dokümantasyonu yapmak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 • İş analizlerinin yapılmasını, organizasyon şemasının oluşturulmasını, ücretlendirme sisteminin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlar ve destekler,
 • Performans Yönetim Sistemi (PYS) ile ilgili iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, PYS verilerinin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak,
 • Birim müdürlerinden gelen eğitim taleplerini değerlendirip eğitim planını oluşturmak ve uygulama süreçlerini yürütmek,
 • Kariyer ve yetenek yönetimi sistemi uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek.

 

                             

Tecrübe

 • En az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Hassas gruplarla çalışma konusunda deneyimli olmak
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli olmak
 • Üniversitelerin ilgili Bölüm ve disiplinlerinden mezun
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen
 • Güçlü rapor yazma ve dokümantasyon becerisine sahip
 • Sivil Toplum alanında bir projede çalışmış olmak tercih sebebidir
 • Ekip üyeleriyle ve proje faydalanıcılarıyla insan hakları ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurma becerisine sahip

Kişisel Özellikler

 • Güçlü iletişim becerisi olan
 • Sorumluluk, inisyatif alan ve kendi işlerini takip edip sonuca bağlayabilen
 • Farklı işleri bir arada yürütebilen
 • Zorlu ve stresli ortamlarda çalışabilen
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • İyi düzeyde bilgisayar kullanabilen

 

Kızıltepe Lider Kadın Derneği

Kızıltepe Lider Kadın Derneği, Kızıltepe’de kadınların, genç kızların, genç erkeklerin, çocukların ve engellilerin sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, sosyal, politik ve ekonomik süreçlerde daha etkin yer almalarını sağlamak, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması, yoksulluk ve yoksulluğun yarattığı sorunlarla mücadele etmeye yönelik araştırma, toplumsal savunu, eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Lider, çağdaş, demokratik, dinamik, üretken, bilime, uzmanlığa önem veren; kadınlarımızı ilgilendiren her konuda öncü çalışmalar ve araştırmalar yaparak; çalışan kadın haklarını ve tüketici haklarını eşit şekilde dikkate alarak, içinde bulunduğumuz her alanda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı göstermeden; insana, doğaya ve çevreye saygılı ve faydalı iş ortamları yaratmak, evrensel değerlerdeki uygarlık seviyesinde bir lider kadın kitlesini oluşturmak için sizlerle birlikteyiz.

Benzer İlanlar