İnsan Kaynakları Uzmanı (Ref: İKU2023)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
İnsan Kaynakları Uzmanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1592

Paylaş

İlan Detayları

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks işçilerinin cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirir.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

İnsan Kaynakları Uzmanı, Genel Koordinatör, Finans ve İdari İşler Sorumlusu ve Yönetim Kurulu  ile koordinasyon içerisinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında merkez ofis bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

İnsan Kaynakları Uzmanı’nın mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Tüm çalışanlara yönelik özlük işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

 • İşe alım süreçlerini organize etme.

 • Finans ve İdari İşler Sorumlusu ve Finans Asistanı ile birlikte puantajların hazırlanması ve mali müşavir tarafından hazırlanan çalışan maaş ve harcırah bordrolarını kontrol etmek.

 • Finans ve İdari İşler Sorumlusu ve Finans Asistanı ile birlikte maaş ödeme listelerini hazırlamak, BES süreçlerini takip etmek.

 • Genel koordinatör ile eşgüdüm içerisinde zaman çizelgelerinin kontrolünü yapmak.

 • Personel izin süreçlerini koordine etmek.

 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile Davranış Kuralları ve Disiplin Yönetmeliğinin yürütücülüğünü yapmak ve personelin prosedürlere uyumunu izlemek.

 • Gerekli durumlarda disiplin kurulunun sekretaryasını yapmak.

 • Proje Yöneticisi ve Genel Koordinatör ile birlikte proje çalışanlarının görev tanımlarını hazırlamak, revize etmek ve belirlenen performans değerlendirme kriterlerine göre çalışanların performans izlemelerine destek olmak.

 • Personelin harcırah ve maaş avansı işlemlerini Finans ve İdari İşler Sorumlusu ve Finans Asistanı ile birlikte organize etmek.

 • Çalışanların kapasitelerini güçlendirecek eğitim, seminer, toplantı vb. etkinliklerin araştırmasını yapmak ve uygun pozisyondaki kişilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek.

 • Projelerde yer alan yabancı personelin çalışma izni süreçlerini yürütmek,

 • Proje bütçesi hazırlama süreçlerinde Proje Yöneticisi ve Genel Koordinatör ile birlikte maaş, kıdem tazminatı ve yan haklara dair projeksiyonlar hazırlama ve bütçelendirme,

 • Proje Yöneticileri ve Genel Koordinatör ile koordinasyon içerisinde çatışma çözümü süreçlerini koordine etmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Üniversitelerin insan kaynakları bölümlerinden mezun olmak,

Deneyim: 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,

Dil: Yazılı ve konuşma İngilizce dil becerisi tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun İKU2023 konulu bir emaille basvuru@kirmizisemsiye.org adresine gönderilmesi gereklidir. 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2023

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar