Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

İnsan Kaynakları Yöneticisi (Ref: İKYIST1912)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 10-24
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1808

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz. 

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri  www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Genel Müdür’e bağlı olarak çalışacak, derneğin stratejik yönetimine katkı sağlayacak, alanında deneyimli İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan İnsan Kaynakları Yöneticisi aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Derneğin ihtiyaç ve kültürüne uygun İK politikalarının geliştirilmesi ve birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi
 • Norm kadro ve iş değerlendirme çalışmaları yaparak insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Proje bazlı dernek insan kaynakları bütçesinin  yönetilmesi,
 • Tüm işe alım sürecinin şeffaf, zamanında ve adil bir şekilde yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,
 • Pozisyon bazlı eğitim ihtiyaçlarını ele alan, kurum içi eğitim politikası ve sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Hayata Destek Derneği ücret ve yan haklar politikasının güncellenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Ücret araştırmalarına katılarak, ücret piyasalarının takip edilmesi ve ücret politikasının revize edimesi,
 • Yetenek yönetimi ve gelişim sistemlerinin kuruma uygun olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi,
 • Maksimum operasyonel verimlilik için organizasyonel yapının güncellenmesi ve birimlerin uyumlu çalışmasının sağlanması,
 • Proje başlangıç, bitiş süreçlerinin takip edilerek, iş kanuna uygun bir şekilde proje insan kaynakları işlemlerinin yürütüldüğünden emin olunması,
 • Çalışan mutluluğu politikasının ilgili departmanlarla beraber hazırlanması ve yaygınlaştırılması,
 • Genel merkez ve sahalardaki insan kaynakları ekibine teknik destek verilmesi ve denetimlerin yapılması,
 • Personel özlük işleri süreçlerinin yönetilmesi, kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi,
 • Disiplin komitesi ve etik komite ile beraber disiplin süreçlerinin yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları ile ilgili konular ve dokümantasyona ilişkin arşiv ve belgeleme süreçlerinin yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili olarak yerel ve uluslararası STKlar ile benchmarking çalışmalarına katılınması,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İnsan kaynakları alanında minimum 10 yıllık tecrübesi olan, tercihen ulusal/uluslararası STK’larda  deneyimli,
 • İnsan kaynakları politikaları ve İş Kanunu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • Planlama, denetleme ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Farklı değişkenleri analitik şekilde yönetebilecek,
 • Tercihen Korn Ferry ücret sistemine hakim,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Seyahat engeli olmayan,

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.” 

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar