İnsan ve Kültür Departmanı Yöneticisi (Ref: IKYIST2010)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Üniversite
Tam Zamanlı 10-24
İngilizce (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1218

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 kadın tarafından kurulmuş, alanında yerel ve küresel bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

 

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de ve dünyada doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

 

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 8 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz. 

 

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 300 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hesap verebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

 

2019’da 8 milyon Avro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızdaki diğer bilgileri www.hayatadestek.org  adresinden inceleyebilirsiniz.

 

Hayata Destek Derneği, Hayata Destek Direktörü’ne bağlı olarak çalışacak, Hayata Destek’i hedeflerine ulaştıracak organizasyonel iklimi, insan kaynağını ve çalışan deneyimini odağa alacak, gelecek odaklı, esnek ve proaktif bakış açısı ile derneğin stratejik yönetimine katkı sağlayacak, alanında deneyimli, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan İnsan ve Kültür Departmanı Yöneticisi aramaktadır.

 

Rolün Tanımı:

İnsan ve Kültür Departmanı Yöneticisi, İnsan ve Kültür Departmanı’nı yönetir.  Hayata Destek İnsan Stratejisi’nin geliştirilmesinde, merkez ve sahalarda aynı standartlarda uygulanmasına ve geliştirilmesine liderlik eder.

Çalışan yolculuğunu odağa alarak, her bir aşamanın derneğin ihtiyaç ve kültürüne uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli aksiyonların alınmasına öncülük eder,

Odaklı, bütünsel ve çalışanlara ‘yakın’ bir iletişim ile ilgili İK politikalarının geliştirilmesi ve birbirleri ile uyumlu hale getirilmesine rehberlik eder.

İnsan ve Kültür Departmanı yönetici dahil 8 kişilik bir ekiptir.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

Organizasyon Tasarımı & Yönetimi

 • Maksimum operasyonel verimlilik için organizasyonel yapının güncellenmesi ve birimlerin uyumlu çalışmasının sağlanması
 • Hayata Destek Derneği ücret ve yan haklar politikasının güncellenmesi ve yaygınlaştırılması
 • Çalışan esenliği politikasının ilgili departmanlarla beraber hazırlanması ve yaygınlaştırılması
 • Proje başlangıç, bitiş süreçlerinin takip edilerek, iş kanuna uygun bir şekilde proje insan kaynakları işlemlerinin yürütüldüğünden emin olunması
 • Personel özlük işleri süreçlerinin yönetilmesi, kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi

 

Stratejik İş Gücü ve Bütçe Yönetimi

 • Norm kadro ve iş değerlendirme çalışmaları yaparak insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Proje bazlı dernek insan kaynakları bütçesinin yönetilmesi
 • İnsan Kaynakları ile ilgili konular ve dokümantasyona ilişkin arşiv ve belgeleme süreçlerinin yönetilmesi
 • İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili olarak yerel ve uluslararası STKlar ile benchmarking çalışmalarına katılım gösterilmesi
 • Disiplin komitesi ve etik komite ile beraber disiplin süreçlerinin yönetilmesi

 

Gelişim ve Yetenek Yönetimi

 • Kurum içi geri bildirim sisteminin geliştirilmesi, gelişim ve yetenek yönetimini besleyecek şekilde uygulanması
 • Yetenek yönetimi ve gelişim sistemlerinin kuruma uygun olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi
 • Pozisyon bazlı eğitim ihtiyaçlarını ele alan, kurum içi eğitim politikası ve sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Tüm işe alım sürecinin şeffaf, zamanında ve adil bir şekilde yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi

 

Çalışan ve Kültür Ekibi Yönetimi ve Gelişimi

 • Genel merkez ve sahalardaki insan kaynakları ekibine teknik destek verilmesi ve denetimlerin yapılması

 

Hayata Destek İnsan & Kültür Dönüşüm Projesi

 • Proje dahilinde belirlenen aksiyonların belirlenen zamanda arzu edilen etkiyi sağlayacak şekilde gerçekleşmesi için bütünsel yönetiminin yapılması
 • İnsan Yönetimi Stratejisi kapsamında belirlenen 4 stratejik odak alanın sürekli olarak gündemde tutulması için kurumsal iletişiminin planlanması ve yürütülmesi

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • İnsan kaynakları alanında minimum 10 yıllık tecrübesi olan, tercihen ulusal/uluslararası STK’larda deneyimli
 • İnsan kaynakları politikaları ve İş Kanunu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan
 • Planlama, denetleme ve iş takibi konusunda güçlü
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Farklı değişkenleri analitik şekilde yönetebilecek
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Seyahat engeli olmayan

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar