Interpreter/Cultural Mediator Farsi & Pashto Speaker

Helsinki Citizens Assembly istanbul
Interpreter
Üniversite
Yarı Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış

Paylaş

İlan Detayları

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

 

 

TERMS OF REFERENCES

 

Country: Turkey

Location:  Istanbul        

Contract period: One year starting from December 2018  (renewable)

Schedule: Part Time 

 

Reports hierarchically:Project Coordinator

Functionally:  Project Coordinator

 

 

Main purpose:

In the context of the starting up and consolidation of a centre for rehabilitation of trauma for migrants in Istanbul and in collaboration with the different professionals, ensures proper and accurate translation acting as a mediator through demonstrating cultural and cross-cultural sensitivity.

 

Accountabilities:

·       Works closely with all the team, to deliver complete and accurate translation and interpretation of a broad range of subjects.

·       Facilitates communication between the beneficiaries and the professional engaged in the consultation using the most appropriate language.  

·       Facilitates communication through interpretation during reception, group activities and phone calls.

·       Translatewritten texts including documents, short stories etc.

·       Assiststhe team in understanding the cultural background of patients consulted.

·       Assiststhe team with terminology related to the professional needs.

·       Assistsin translating training and IEC materials in given languages.

·       Accompaniesthe patient to external services for referral, when required.

·       Provides inputs and shares observation duringcase discussion with professionals when required

·       Attends supervision and training sessions to reflect ontheir practises and develop capacity

 

REQUIREMENTS

 

Education:          University education (or equivalent), preferably in department offoreign

                          language/linguisticsis an asset.

 

Languages:       Excellent Farsi language skills, bothwritten and verbal is essential

Good command of Turkish is essential

Good command of Englishis essential

Ability to understanddifferent dialects is an asset

 

Experience:        Desirableworking experience with specific vulnerable groups

                           Experience in working in team, preferably innon-governmental organizations (NGOs) 

                           Experience in mentalhealth projects as translators/interpreters is a distinctive asset

 

 

 

 

Skills & Competencies:                       Excellentcommunication, inter-personal and listening skills

                                                Stronglymotivated by humanitarian work

                                                Ability to demonstrate a welcomingand emphatic attitude

                                                Commitment to confidentiality andneutrality

                                                Open-minded,adaptable, cooperative

                                           Ableto work under pressure in an emotionally challenging environment

                                                Goodorganization skills

                                           Flexibleand open to different cultural, multi-ethnic and gender dynamics

Helsinki Citizens Assembly

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu'nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kuruldu.
Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.
hYd, bu amaçlarını gerçekleştirmek yönünde yerel düzeyde, ülke çapında ve sınıraşan bölgesel ölçeklerde (Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Avrupa Birliği gibi) çalışmalar, sempozyum, seminer, atölye, panel & toplantılar düzenler; yayınlar yapar; benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, düşünce kuruluşları ve akademik camia ile işbirliğinde bulunur; farklı düzeylerde kamu kurumlarıyla temaslar geliştirir.
Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.
hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Benzer İlanlar